ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד סלומון אלירן :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש 006594/08

בתיק עיקרי: פ 003185/08

בפני:

כב' השופטת יעל רז-לוי

תאריך:

15/08/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

אוהד סלמי

המבקשת

נ ג ד

סלומון אלירן – בעצמו

ע"י ב"כ עו"ד

ניר פוגל

המשיב

החלטה

בפני בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגד המשיב וזאת לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירות של התפרצות למקום מגורים, גניבה והחזקת נכס חשוד וכן בגין עבירות של החזקה ושימוש בסם.

על פי האמור בכתב האישום, ביום 16.06.08 התפרץ המשיב לביתה של המתלוננת בבאר שבע ונטל ונשא מהבית טלויזיה וסכום של 3,000 $ תוך כוונה לשלול אותם שלילת קבע. בנוסף ביום 07.07.08 החזיק הנאשם די.וי.די ומצלמה דיגטלית החשודים כגנובים. באותו מועד החזיק הנאשם בסם מסוכן מסוג חשיש המחולק לשלוש יחידות במשקל של 2.1815 גרם נטו.

בדיון מיום 14.07.08 קבע כב' השופט אמוראי כי קיימת תשתית ראיתית המסבכת את המשיב בכל העבירות המיוחסות לו וכי קיימת עילת מעצר שעניינה מסוכנות לבטחון הציבור שכן המשיב מכור לסמים ותלויים ועומדים כנגדו שלושה מאסרים מותנים. באותו דיון נתבקש תסקיר שרות מבחן לצורך בחינת חלופה שהוצעה בדמות דודתו של המשיב.

בדיון ביום 07.08.08 בהסכמת הצדדים הורה בית המשפט יציאתו של המשיב ל"קשב לנוער" לצורך ראיון קבלה. אלא שמתסקיר המעצר עלה כי המשיב לא עמד בקריטריונים של התאמה למקום ולכן לא התקבל ולבקשת שרות המבחן הורה בית המשפט על יציאתו של המשיב לראיון קבלה בבית חוסן.

ביום 13.08.08 הוגש תסקיר בו המליץ שירות המבחן לשחרר המשיב לבית חוסן כמסגרת יומית טיפולית בה ישהה, כאשר בלילה ישהה המשיב במעצר בבית הדודה. כמו כן המליצו על העמדתו בפיקוח מעצר למשך חצי שנה.

ב"כ המבקשת התנגד לשחרורו של המשיב תוך שהוא מדגיש את חומרת העבירות המיוחסות למשיב שבוצעו על רקע שימוש בסם ולאור העובדה שכנגד המשיב עומדים 3 מאסרים מותנים שלא היה בהם כדי להרתיע המשיב מלבצע עבירות.

ב"כ המשיב מנגד ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן שהמליץ על שחרורו, הוא ציין כי המדובר בחלופה ראויה, שיש בה שילוב של טיפול. הגורמים המטפלים מעוניינים לתת למשיב לפנות להשתלב בטיפול . עוד ציין כי המלצת שירות המבחן כולל פיקוח מעצר ובדיקות שתן וכי העבירות המיוחסות לו אינן במדרג הגבוה של העבירות.

המשיב שבפני הואשם בביצוע עבירת התפרצות לדירה והחזקת רכוש גנוב שנמצא בביתו.

ברור שאין להקל ראש בחומרת עבירת ההתפרצות לבית מגורים כפי שציין כב' השופט אמוראי בהחלטתו.

עם זאת, יש לציין בעניין זה כי כפי שהטעים בא כוח המשיב למשיב אין הרשעות קודמות בעבירות רכוש ובעניינינו המדובר בעבירת רכוש עיקרית אחת – עבירת ההתפרצות.

אכן, למשיב למרות גילו הצעיר עבר פלילי לא מבוטל כמעט כולו בעבירות סמים, רובן עבירות של סחר בסם מסוכן, עוד מהיותו נער כאשר המשיב אף ריצה עונש מאסר בפועל בגין עבירת סחר בסמים .

נסיבותיו האישיות של המשיב מפורטות בתסקיר שירות המבחן ומתוארת התחברותו לחברה שולית, מעורבותו בביצוע עבירות עוד מגיל צעיר, כאשר עולה מן התסקיר שכבר מגיל 12 הוא החל לצרוך סמים.

לא עולה מן התסקיר כי המשיב עבר הליך טיפולי משמעותי כמו זה שמוצע בתסקיר כיום, בעבר.

שירות המבחן מציין בתסקירו כי קיימת מוטיבציה של המשיב להשתלב בהליך טיפולי וכי מסגרת בית חוסן מוכנים לאפשר לו הזדמנות להשתתף בטיפול המתקיים מידי יום במשך שעות היום. ביתר שעות היום ממליץ שירות המבחן כי המשיב ישהה בבית דודתו אשר לגביה התרשם שירות המ בחן כי אף בעבר מבינה היטב את התפקיד המוטל עליה, בעלת נכונות לסייע למשיב וכי הוא רוחש לה כבוד.

אכן, כפי שציין שירות המבחן, בשים לב לדפוסי אישיותו של המשיב ומעורבותו הקודמות בפלילים ומצב השימוש בסמים, קיימת רמת סיכון גבוהה להישנות פורצת חוק. עם זאת, מציין שירות המבחן כי ניתן לצמצם את הסיכון באם השחרור יהא לחלופה שיהא בה שילוב ומענה לבעיתיות בתחום הסמים.

חלופה כזו מוצעת כיום בפני בית המשפט, היינו מסגרת טיפולית במשך שעות היום וערבה רצינית שתפקח עליו ביתר שעות היממה.

אכן, כנגד המשיב עומדים ותלויים שלושה מאסרים מותנים בעבירות סמים. עם זאת, במסגרת בקשת המעצר עלי לשקול ראש וראשית האם יש בחלופה המוצעת כדי לנטרל את מסוכנותו של המשיב.

במקרה דנן התרשמתי שיש בחלופה שהוצעה אשר בה שילוב של הליך טיפולי ומענה לבעיית השימוש בסמים בתוספת פיקוח הערבה ופיקוח מעצר של שירות המבחן כדי להוות חלופה ראויה שיהא בה כדי לנטרל את מסוכנותו .

אציין כי מתסקיר שירות המבחן כאמור עולה כי המשיב לא שולב בעבר בהליך טיפולי משמעותי ולמעשה כפי שציין בא כוחו זוהי הזדמנות מסויימת ואף המשיב מבין שהזדמנויות מסוג זה לא יבואו תדיר לפתחו.

לאור כל המקובץ ולאחר שמצאתי שיש בחלופה שהוצעה בשילוב המסגרת הטיפולית בפיקוח מעצר כדי להוות חלופה ראויה הנני מורה על שחרורו של המשיב בערובה ובתנאים כדלקמן:

א. המשיב ישהה במעצר בית מלא בבית דודתו הגב' רות כחלון (להלן:"הערבה") ברחוב שחל 3/1 בבאר שבע. המשיב לא יצא משם אלא לצורך טיפול רפואי דחוף, או דיון בבית המשפט, או לצורך השתתפות בהליך הטיפולי בבית חוסן, כל זאת בליווי הערבה לאותן פגישות ובחזרה משם, והכל כפי שיפורט לעיל.

ב. יותר למשיב לצאת ממעצר הבית מידי יום בימים א' עד ה' בין השעות 07:30 עד 15:30 למסגרת הטיפולית בבית חוסן.

מובהר כי למעט היציאה למסגרת בית חוסן ישהה המשיב במעצר בית מלא בבית דודתו ובפיקוחה במשך כל שעות היממה.

ג. תחתם ערבות עצמית וערבות צד ג' של הערבה על סך 10,000 ש"ח כל אחת.

ד. המשיב יהא בפיקוח מעצר שירות המבחן במשך ששה חודשים מהיום.

המזכירות תשלח עותק החלטתי לשירות המבחן.

יפר המשיב תנאי מתנאי השחרור ייעצר לאלתר.

בכפוף לקיום התנאים דלעיל ישוחרר המשיב.

ניתן היום י"ד באב, תשס"ח (15 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

רז-לוי יעל, שופטת