ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד דוד אוחיון נגד דוד דוד אוחיון :

בפני כבוד השופטת מירב בן-ארי

מבקשים

1. דוד אוחיון

נגד

משיבים
1. שלמה אוחיון ואח'

הודעה

בהוראת סגנית-הנשיאה:

התיק נקבע לדיון ליום 13/10/13, בשעה 12:00, בפני כבוד הש' מירב בן-ארי.

המבקש יצרף בתוך 14 יום מהיום רשימת מיטלטלין עדכנית נשוא הבקשה / אסמכתאות כגון קבלות ו/או תעודות אחריות התומכות בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה, לחילופין, תצהיר המפרט מדוע אין בידי המבקש אסמכתאות לתמיכה בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה [במקרה ולא צורפו].

מקום בו לא פורטה כתובתו של החייב יהא המבקש חייב בביצועה של מסירה אישית של התובענה, הבקשה לסעד זמני ככל שהוגשה כזו והודעה זו בתוך 30 יום מהיום. אישור המסירה יומצא על ידי המבקש לתיק בית המשפט במקרה האמור בתוך 40 יום מהיום. מובהר בזאת כי מקום בו לא צוינה כתובתו של החייב לא יעלה בידי המזכירות להמציא את המסמכים לידיו.

המשיב יגיש תשובתו בתוך 30 יום.

משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון.

משיב אשר מתנגד לבקשה- יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

5. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

התיק יובא לעיון בפני כבוד הש' בן-ארי 20 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ג, 2 יולי 2013, בהיעדר.


מעורבים
תובע: דוד אוחיון
נתבע: דוד אוחיון
שופט :
עורכי דין: