ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס דורון נגד עיריית נהריה :

5
בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקש:

עמוס דורון

ע"י ב"כ עו"ד גב' יעל דיין ואח'

נגד

המשיבה:
עיריית נהריה

ע"י ב"כ עו"ד א. גולדהמר ואח'

פסק דין

א. המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה להשבת תשלום היטל ביוב שנגבה ממנו, לפי טענתו, ביתר.

המשיבה בתגובתה כופרת בטענותיו של המבקש.

ב. ביום 8.4.13 הגישו הצדדים הודעת הסתלקות מוסכמת, ללא צו להוצאות, כשהם מודיעים בבקשתם זו על הסכמת לדחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

באי כח הצדדים אישרו בהודעה כי לא שולמה על ידי המשיבה ו/או מי מטעמה תמורה כלשהי למבקש ו/או לבאי כוחו, במישרין או בעקיפין.

ג. הוסבר בהודעה, כי המבקש החליט להסתלק מבקשת האישור נוכח טענותיה של המשיבה בתגובתה לבקשת האישור, וכן נוכח חוות הדעת שהוגשה מטעם המשיבה במסגרת תגובתה, בה צויין, כי מן התנועות בשנים 2004-2010 ניתן להבין שקרן הביוב, המראה את ההכנסות וההוצאות בגין היטל ביוב, מתנהלת כמשק כספים סגור, כלומר, יתרת הפתיחה של כל שנה מתחילה ביתרת הסגירה של השנה הקודמת לה, וכן לאור חוק עזר לנהריה (הצמדה למדד) (תיקון), התשמ"ב-1982, אשר חל על חוק העזר (ביוב) מאז פברואר 1982.

ד. נמסר עוד בהודעה המוסכמת, שקיים צפי כי בתוך כשנה תקים המשיבה תאגיד מים, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, והעירייה לא תגבה עוד מתושביה אגר ות והיטלים בתחום משק המים והביוב.

ה. נטען בהודעה, שנוכח האמור לעיל אין מקום למינוי תובע מייצג או ב"כ מייצג חלופי, בהתאם לסעיף 16 (ד) (1) לחוק תובענות ייצוגיות, ואין מקום להורות על פרסום לפי סעיף 16 (ד) (2) לחוק תובענות ייצוגיות.

ו. להודעת ההסתלקות המוסכמת צורף תצהירה של ב"כ המבקש עו"ד גב' יעל דיין, המאשרת, בין היתר, שהיא יעצה למבקש להסתלק מבקשת האישור, ללא צו להוצאות, וכן מאשרת היא שלא שולמה על ידי המשיבה או מי מטעמה תמורה כלשהי במישרין או בעקיפין.
כמו כן, הוגש תצהירו של המבקש עצמו התומך גם הוא באמור בבקשת ההסתלקות המשותפת.

ז. בהחלטה מיום 10.4.13, ביטלתי את ישיבת קדם המשפט שהיתה קבועה ליום 14.4.13, והוריתי לצדדים, כי עליהם לפרסם הודעה לפי תקנה 11 (ב) של תקנות התובענות הייצוגיות, בדבר הגשת בקשת ההסתלקות . בהחלטה נוספת מיום 14.4.13, נעתרתי לבקשת ב"כ המבקש לאפשר את פרסום בקשת ההסתלקות בעיתון מקומי אחד של העיר נהריה ובעיתון יומי אחד נפוץ בשפה העברית, וההודעה אכן פורסמה בהתאם.

ח. לאחר שנעתרתי לבקשת אורכה מטעמו, מסר ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, ביום 30.6.13 , הודעה לפיה הוא אינו מוצא מקום להתנגד לבקשת ההסתלקות, והוא מותיר את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט.

ט. על יסוד כל האמור לעיל, אני נעתר למבוקש ולמוסכם, ומאשר את הסתלקות המבקש מן התובענה ומבקשת האישור, וזאת לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. בהתאם לכך אני מורה על דחיית התובענה של המבקש, ועל מחיקת הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

י. לא ראיתי מקום להורות לצדדים על פרסום פסק הדין המאשר את הסתלקותו של המבקש מן התובענה ומבקשת האישור, וזאת, לאחר שהוריתי בזמנו על פרסום הגשת בקשת ההסתלקות, אשר פורסמה מבלי שבאה על כך תגובה כלשהי, מה גם שבקשת ההסתלקות הוגשה בשלב מוקדם מאד של ההליך, ועצם ההסתלקות אין בה כדי ליצור מעשה בית דין זולת כמובן לגבי המבקש עצמו (עיינו בענין זה : ת"צ (מחוזי מ רכז) 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ , מיום 22.12.10).

אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין לבאי כוחם של שני הצדדים.

כמו כן תמציא המזכירות את העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ג, 03 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס דורון
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: