ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גוצה צאצשוילי נגד הישראלי" :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט גיל דניאל

תובע

גוצה צאצשוילי

נגד

נתבעת

הפניקס חב' לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 25.2.14 בשעה 10:30.

לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.

2. אחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה, בית המשפט מורה על מינויו של פרופ'/דר' אלישע אופירם מביה"ח /כתובת: בית עמנואל רחוב הברזל 31 תל-אביב , טלפון:
03-XXXX938 , כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 12.7.12 ובמיוחד יתייחס ל:

א. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.

ב. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ג. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין המצב התובע נכון להיום.

ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים בתוך 30 יום מהיום.
העתק כל פניה למומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

4. שכ"ט המומחה יעמוד על סך של 4,500 ש"ח + מע"מ.
הנתבעת תישא בשכרו של המומחה כמימון ביניים ותשלמו ישירות לידיו אל מול חשבוניות.

5. המומחה לא יבדוק התובע לפני חלוף 60 יום מהיום.
המומחה לא יבדוק התובע לפני חלוף שנה מיום התאונה ולא לפני יום 12.7.13.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.

6. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
שאלות ההבהרה וכן תשובות לשאלות ההבהרה יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.

7. תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 21 יום קודם מועד הדיון.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 14 ימים קודם מועד הדיון.

8. לישיבת קדם משפט הראשונה ולכל ישיבה נוספת יתייצב התובע.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ג, 02 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גוצה צאצשוילי
נתבע: הישראלי"
שופט :
עורכי דין: