ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה הנרי הרשקוביץ נגד יהודה תשובה :

בפני כבוד השופט מוחמד עלי

התובעים

  1. אריה הנרי הרשקוביץ
  2. מרסל הרשקוביץ

נגד

הנתבעים

  1. יהודה תשובה
  2. אהרן תשובה

החלטה

תיק זה הועבר לטיפולי על ידי סגן הנשיא כבוד השופט נווה, לאחר שפסל את עצמו מלדון בו.

כפי שעולה מפרוטוקול הדיון שנערך ביום 2.7.2013 ומעיון בכתבי הטענות, הנתבעים/התובעים שכנגד העלו טענה בדבר חוסר סמכותו המקומית של בית משפט זה לדון בתביעה. יצוין כי הטענה הועלתה באפן מסויג שכן הנתבעים ציינו בפרוטוקול הדיון הנ"ל כי הם נכונים לנהל את התיק בבית המשפט וכך לוותר על טענת הסמכות המקומית , אולם לאור שהמותב שדן בתיק פסל את עצמו, שבו הנתבעים ועמדו על טענתם לחוסר סמכות מקומית . די בכך כדי לדחות את הטענה בדבר חוסר סמכות. יחד עם זאת, גם בחינת הטענה לגופה, מחייבת דחייתה – שכ ן לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתביעה.

עסקינן בתביעה המבוססת על זכרון דברים שנערך ונחתם בין הצדדים או חלקם שעניינו התחייבויות שונות "למתן ייעוץ" לתובעים בעניין תביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז- 1957. לטענת התובעים זכרון הדברים הוא הסכם "דקרוני" וכי הנתבעים מתקשרים אליהם ו"מאיימים" כי ינקטו בצעדים משפטיים בעקבות שטר חוב עליו הם חתמו בהקשר להסכם האמור.

תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז- 1976 (להלן: התקנות) מונה מספר חלופות שבהתקיים אחת מהן קונה בית המשפט לתביעות קטנות סמכות מקומית לדון בתביעה המוגשת לו. זו לשון התקנה:

"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית"

ראשית יצוין כי הגם שבסעיף ז' לזכרון הדברים הוסכם כי "כל מחלוקת...תהיה נדונה במוסדות המשפטיים...בכתובת היועץ" שהנה נתניה, אולם לכך אין משמעות לנוכח האמור ברישה של תקנה 2.

די בקיומה של זיקה אחת מבין אלה המנויות בתקנה כדי להקנות סמכות לבית משפט זה. בטרם נדון בחלופות המתקיימות בעניינו "יש להזכיר את המגמה הרווחת בפסיקה שלא לייחס משמעות מופרזת לשאלת הסמכות המקומית" רע"א 11556/05 קמור רכב בע"מ נ' חימו ([פורסם בנבו), 27.2.2006), וכן כי "במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית-משפט זה או אחר; ואין עניין זה ראוי, בנסיבות רגילות, לשמש נושא להעלאת טענות טרומיות" רע"א 6920/94 לוי נ' פולג פ"ד מט(2), 731 (1995) (להלן: עניין לוי). הדברים הנ"ל תקפים ביתר שאת כשמדובר בהליך הנדון כתביעה קטנה.

במקרה שלפנינו ניתן לקבוע ש"המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות", הנו במקום מגוריהם של התובעים, שאין חולק שהוא באזור סמכותו של בית משפט זה.

בהחלטה בעניין לוי, נקבע כי "הדיבור "התחייבות" בתקנה 3(א)(3) הוא דיבור עמום המחייב פרשנות, ואם אך הדבר ניתן יש להתאימו מבחינת סדרי הדין להוראות הדין המהותי".

סעיף 44 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 קובע כי: "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק - במקום מגוריו הקבוע". מקום שלא נקבע בזכרון הדברים מקום לקיום החיובים המוטלים על הנתבע 1, הרי הם צריכים להיות מקוימים במקום מגורי התובעים, המצוי באזור סמכות בית המשפט כאן- מכאן הסמכות.

סוף הדבר, טענת חוסר הסמכות המקומית נדחית, הדיון יתקיים בבית משפט זה.

המזכירות תקבע דיון בפניי ותזמן את הצדדים.

ההחלטה תישלח לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ג, 02 יולי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריה הנרי הרשקוביץ
נתבע: יהודה תשובה
שופט :
עורכי דין: