ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחאב סבית נגד מועצה מקומית ראמה :


בפני כבוד הרשמת דנה עופר

המבקשת

מועצה מקומית ראמה

נגד

המשיבה

רחאב סבית

החלטה

1. לפניי בקשה למחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר", ולחלופין – למתן רשות להתגונן. כן לפניי תגובת המשיבה לבקשות אלו.

2. בכתב התביעה נטען, כי בעקבות אירוע תאונתי בו היתה מעורבת המשיבה, בשנת 2005, ובו נגרמו לה נזקי גוף, הוסכם בינה לבין המבקשת, בשנת 2007, כי המבקשת תפצה אותה בסכום של 10,000 ₪. הסכום המוסכם לא שולם, ועל כן הגישה המשיבה תביעתה לתשלום סכום זה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. לכתב התביעה צורף מסמך נושא כותרת "מזכר", ערוך בכתב ידו של עו"ד מוויס תאופיק, יועצה המשפטי של המבקשת, ועל מסמך זה מבססת המשיבה את תביעתה בסדר דין מקוצר.

3. לטענת המבקשת, המזכר האמור אינו אלא תכתובת פנימית בין היועץ המשפטי דאז לבין ראש המועצה דאז, והוא אינו משקף הסכמה לפיצוי, אלא המלצה ותו לא. המלצת היועץ המשפטי כפופה לאישור הגורמים המוסמכים לכך במועצה, ואילו אישור כזה לא ניתן, וההמלצה לא הבשילה כדי חוזה מחייב.

4. לטענת המשיבה, המסמך שצורף לכתב התביעה הינו מסמך שנערך על ידי המבקשת או מי מטעמה, והוא מהווה ראשית ראייה בכתב אודות התחייבות של המועצה לשלם למשיבה סכום כסף קצוב. על כן מתאימה התביעה להתברר בסדר דין מקוצר.

עוד טוענת המשיבה, כי על המבקשת לכבד התחייבויות שנתנה, גם אם ניתנו על ידי מי שאינו משמש עוד בתפקידו במועצה.

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ועיינתי במסמך שצורף לכתב התביעה, אני סבורה כי התביעה אינה מתאימה להתברר בסדר דין מקוצר, שכן היא אינה מקיימת את הוראות תקנה 202(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

תביעה יכולה להתברר בסדר דין מקוצר, אם היא על סכום קצוב, והיא באה "מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב".

נוסח המזכר שצורף לכתב התביעה מעיד, כי אין מדובר בהתחייבות, אלא בהמלצת היועץ המשפטי לראש המועצה בלבד. בסעיף 5 למזכר, לאחר סקירת פרטי האירוע, כותב היועץ המשפטי: "בהתחשב במהות הפגיעה, בנסיבות האירוע, הכאב והסבל הממושכים, ואחריות הרשות לכך – הנני ממליץ לסלק את תביעתה של הגב' שבנדון כנגד תשלום ע"ס 10,000 ₪". בסעיף 6 כותב היועץ המשפטי (לראש המועצה): "להמשך טיפולך והתייחסותך, אקדים תודה".

על פני הדברים ברור, כי מסמך זה אינו משקף התחייבות של המועצה לשלם למשיבה. מדובר בתכתובת פנימית, הכוללת המלצה ותו לא. ה"ראייה שבכתב" אמנם ערוכה על ידי מי מטעם המועצה, אולם היא אינה משקפת קיומו של הסכם או של התחייבות לתשלום . קיומם של ההסכם או של ההתחייבות הם הבסיס לתביעה על סדר דין מקוצר, ואילו הראייה שבכתב אמורה להעיד על קיומם של אלו. ברור כי היועץ המשפטי אינו מי שמוסמך להתחייב בשם המועצה, אלא ליתן את המלצתו בלבד לגורמים המוסמכים, וברור כי המזכר הינו אך ורק המלצה לפיצוי, ולא התחייבות לתשלום.

לאור האמור, אני מקבלת את הבקשה למחיקת הכותרת.

6. התביעה תתברר בסדר דין מהיר. המבקשת רשאית להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. אם לא תעשה כן, ישמש התצהיר שצורף לבקשה למחיקת כותרת ככתב הגנה.

7. משהתקבלה הבקשה למחיקת כותרת, אני מחייבת את המשיבה בהוצאות המבקשת, בסך 1,000 ש"ח.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, י"ז תמוז תשע"ג, 25 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחאב סבית
נתבע: מועצה מקומית ראמה
שופט :
עורכי דין: