ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף יחזקאל נגד חברה לביטוח שומרה :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע
יוסף יחזקאל
-ע"י ב"כ עוה"ד עוזר קליין
נגד
נתבעת
שומרה חברה לביטוח בע"מ
-ע"י ב"כ עוה"ד אריאל שנהב

החלטה

1. התובע- יליד 1/11/71, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 27/7/11 (להלן: "התאונה").
לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה , ולו כדי שלא לחסום את דרכו של התובע מפני הוכחת טענותיו שברפואה.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את ד"ר נסים אוחנה (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. למניעת עיכובים או תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע (רק) אם קיימת מניעה שבגינה יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד.
ב"כ הנתבעת יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו.
העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה מיד בסמוך לאחר התשלום.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקויים לפני שוידא כי שכר המומחה שולם במלואו, וכן- בכפוף להשלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובע וחלוף 30 יום מהשלמתם . המועד אף לא יקדם מ-60 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעים מיד לאחר תיאומו. הכל- לפי המאוחר.

6. הצדדים ימציא ל ידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול- הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שיבקש.

8. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום לכל צד.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

11. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם התיצבות ליום מוקד פלת"ד הקבוע ליום 1/7/13, והדיון הנ"ל מתייתר. הצעתי תשלח בדואר.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה (בדואר) ולב"כ הצדדים- בפקס, בשים לב למועד הדיון. ב"כ התובע ירשמו נא לפניהם את התיק לת.פ אחר התהליך.

ניתנה היום, ט"ז תמוז תשע"ג, 24 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף יחזקאל
נתבע: חברה לביטוח שומרה
שופט :
עורכי דין: