ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה מקומית בוקעאתא נגד שר החינוך :

בג"ץ 2548/06

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופט ס' ג'ובראן

העותרת:
מועצה מקומית בוקעאתא

נ ג ד

המשיבים:
1. שר החינוך

2. מנכ"ל משרד החינוך

3. מנהל מחוז צפון משרד - נצרת, דוד וסרמן

4. רכז מנפקחים ברמה"ג-נצרת - ג'לאל אסעד

5. מפקחת גנים - משרד החינוך נצרת,
מונירה דאהר

6. המכללה הארצית להכשרה מקצועית - סכנין

עתירה למתן צו על-תנאי

בשם העותר:
עו"ד פהד ספדי

בשם המשיבים 5-1:
עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס

בשם המשיבה 6:
עו"ד אחמד סעדי

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופט א' א' לוי:

1. העותרת, המועצה המקומית בוקתעא, והמשיבה 6, המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין, נקשרו ביום 1.1.03 בהסכם, בגדרו נקבע כי גני טרום-החובה המצויים בתחומי העותרת יופעלו על ידי המכללה לתקופה של עשרים וחמש שנים. בהתאם להסכם זה, ולפי רישיון להפעלת גני ילדים שניתן למכללה מטעם משרד החינוך, הפעילה המכללה בין השנים 2003-2004 ארבעה גני-ילדים בתחום העותרת.

2. בעתירה שבפנינו טוענת העותרת, אשר בינתיים התחלפו ראשיה, כי ההסכם אינו חוקי, שכן הוא נקשר בידי ראש המועצה הקודם בחוסר סמכות, ללא אישורם של גזבר המועצה, היועץ המשפטי או מליאת המועצה. עוד נטען, כי בגני הילדים שהפעילה המכללה הועסקו גננות נעדרות הכשרה מתאימה, וכי המכללה מסרה דיווחים שקריים אודות מספר הילדים שפקדו את גני הילדים שהפעילה, כדי לזכות בתקציבי מדינה להם לא הייתה זכאית. נוכח כל אלה, נתבקש בעתירה צו שיורה למכללה לסגור את הגנים שהיא מפעילה בתחום העותרת, ויחייב אותה להשיב כספים שנטלה שלא כדין. כמו כן, מבקשת העותרת להורות למשיבים 5-1 לבטל את האישור שניתן למכללה להעסקתם של עובדי הוראה, לטענתה, בניגוד לדין.

3. לאחר שעיינו בעתירה ובתגובות לה, הגענו לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף, הואיל ובית-המשפט המוסמך לדון בה הוא בית-המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים. סעיף 3(1) לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, קובע, כי "החלטה של רשות בענייני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט... החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית", יידונו בפני בית-המשפט לעניינים מנהליים. כפי שאראה להלן, העתירה שבפני אינה נופלת לגדר אחד מן החריגים המנויים בסעיף.

4. סעיפים 4(א), 4(ב), 12 ו-15(א) לחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, קובעים כי החלטה בדבר הענקת רישיון למוסדות חינוך אינה עניין הנתון להחלטת שר, אלא להחלטתו של המנהל הכללי של משרד החינוך. החוק מסמיך אמנם את השר להתקין תקנות באשר לאופן יישומן של סמכויות שהוענקו בחוק למנכ"ל, לרבות בעניין הענקת רישיונות ושלילתם. ברם, אין בכך כדי לשנות מן העובדה שההחלטה עצמה מצויה בסמכות המנכ"ל. באשר לחריג השני המנוי בסעיף 3 לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, ומתייחס לשאלת היקף פריסתה של ההחלטה, הרי שההחלטה כנגדה משיגה העותרת, אינה החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית כללית, שכן עניינה אינו אלא הגנים בתחומי העותרת, ובתחומיה בלבד.

5. יוטעם, כי הטענות שפרשה העותרת בעתירתה דכאן, נטענו אף בפני בית-המשפט המחוזי בעת"מ 1276/05 המכללה הארצית להכשרה מקצועית בע"מ – סח'נין ואח' נ' מועצה מקומית בוקעאתא ואח', לא פורסם, 12.12.05, שהוגשה מטעם המכללה. בפסק-דינו ציין בית-המשפט המחוזי במפורש כדי ללבן טענות אלה, היה על העותרת להביאן בפני בית-המשפט על דרך של עתירה מנהלית. זו, אפוא, הדרך בה היה על העותרת ללכת בניסיונה לתקוף את החלטות משרד החינוך בעניין שבפנינו, ובית-המשפט הגבוה לצדק אינו התחליף לכך.

לאור כל האמור, העתירה נדחית על הסף. העותרת תשלם למשיבים 5-1 ולמשיבה 6 הוצאות בסכום של 5000 ש"ח כל אחד.

ניתן היום, כ"ו בסיוון תשס"ו (22.6.2006).


מעורבים
תובע: מועצה מקומית בוקעאתא
נתבע: שר החינוך
שופט :
עורכי דין: