ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ-סניף הוד השרון נגד אסרף :


בפני כבוד השופטת יעל קלוגמן

מבקשת

קארין שוקר

נגד

משיב

בנק הפועלים בע"מ-סניף הוד השרון

החלטה

  1. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתגובה-לתגובה, אני דוחה את הבקשה.
  2. ב"כ המשיב צודקת בטענתה כי גירסת המבקשת - ששנוייה במחלוקת - כאילו חולקה ההלוואה הראשונה בין שתי הלוות לשני חלקים שווים ונפרדים, וכי המבקשת פרעה את מחציתה, ובכך קיימה את חובתה כלפי הבנק; גירסה זו הועלתה על ידי המבקשת מלכתחילה, כמרכיב מהותי של קו-הגנתה כנגד התביעה דנן, לפירעון ההלוואה השניה.
  3. ככל שחפצה המבקשת להוכיח גירסה עובדתית זו, ובין היתר, להוכיח את המועד והנסיבות של הפירעון הנטען; ככל שחפצה להסתייע לשם כך בדפי חשבון הבנק; וככל שאלה אינם ברשותה והיה ברצונה לקבלם מהבנק - היה עליה לפעול לשם כך במסגרת ההליכים המקדמיים בתיק, ולא לאחר תום שמיעת ההוכחות.
  4. ב"כ המשיב צודקת בטענתה כי לא היתה כל הפתעה בעדויות ובחקירות הנגדיות, במהלך דיון ההוכחות, לגבי אותה גירסה עובדתית של המבקשת.

עוד צודקת ב"כ המשיב בטענתה כי הנטל להוכיח את גירסתה העובדתית האמורה, ששנוייה במחלוקת, מוטל על המבקשת ולא על המשיב.
אין מדובר איפוא בטענה חדשה, ואין מדובר בקו-חקירה "מפתיע" או מרחיב-חזית, בהתייחס לגירסתה של המבקשת, כפי שהועלתה מלכתחילה.
על כן אין הצדקה להתיר המצאת ראיות חדשות מטעם המבקשת, לאחר שהסתיימה שמיעת ההוכחות.
5. איני מקבלת את טענת ב"כ המבקשת, כאילו הבנק מבקש "להסתיר" את תדפיסי החשבון, או כאילו הפר את חובת הגילוי שמוטלת עליו.
כאמור, לא היתה כל מניעה למבקשת לבקש ולקבל את דפי החשבון בשלב של גילוי מסמכים, בראשית ההליך. לא הוצג כל טעם ענייני למחדלה של המבקשת לעשות כן.
בנסיבות אלה, אין הצדקה להתיר כעת המצאת ראיות חדשות, באמצעות תדפיסי החשבון.
6. נראה כי מטרת הבקשה היא לאפשר למבקשת - לאחר תום שמיעת ההוכחות - "מקצה שיפורים", באמצעות צירוף לסיכומיה של ראיות חדשות, שלא נבחנו במהלך שמיעת ההוכחות. מהטעמים שפורטו לעיל, אין הצדקה להתיר זאת.
7. בסעיף 11 לתגובתה כתבה ב"כ המשיב כי הבנק מוכן גם כעת להמציא למבקשת את דפי החשבון, וזאת על מנת להראות כי אינו מבקש להסתיר דבר, אך יתנגד להסתמכות עליהם כראייה, מהטעמים שבוארו לעיל. איני רואה טעם ענייני לחייב כעת את הבנק להמציא את תדפיסי החשבון, כאשר ממילא לא יוכלו להוות ראייה בתיק.
8. אני דוחה איפוא את הבקשה.
המבקשת תשלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪. אם לא ישולם הסכום תוך 30 יום, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
9. ב"כ הצדדים יגישו את סיכומיהם בהתאם להחלטה שניתנה בתום שמיעת ההוכחות.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ-סניף הוד השרון
נתבע: אסרף
שופט :
עורכי דין: