ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהוד אביאל נגד פז חברת נפט בעמ :


בפני כבוד השופטת מעין צור

התובע

אהוד אביאל

נגד

הנתבעות

  1. פז חברת נפט שירותי ניהול בע"מ
  2. פז חברת נפט בע"מ
  3. מתודה שירותי הנדסה, תחזוקה ולוגיסטיקה בע"מ

החלטה

1. מהודעת התובע עולה כי עד היום לא קיים את החלטתי מיום 18.2.13. בסעיף 2 לאותה החלטה נקבע כי אם לא יפקיד התובע את השכר הנדרש יחשב כמוותר על משלוח שאלות הבהרה. לא מצאתי טעם המצדיק אי קיום ההחלטה ומתן הארכת מועד נוספת למשלוח שאלות ההבהרה, ואף לא הוגשה בקשה כזו. אזכיר כי גם המועד שנקבע הינו מועד מוארך לעומת המועד הקבוע בתקנות סד"א.
לפיכך הנני מורה כי התובע לא ישלח למומחה שאלות הבהרה, וככל ששלח לו – יודיע לו כי אינו נדרש להשיב עליהן.

2. לנוכח האמור בהודעת התובע, אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת על המצהירים להופיע בביהמ"ש במועד שיקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובע יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום מהיום.
ב"כ הנתבעות יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום לאחר מכן.
תצהירי חוקרים יוגשו בתום שמיעת ראיות התביעה.

ב. לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

ג. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש זמן סביר לפני מועד שמיעת הראיות והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

ד. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

ז. בתביעה לסכום קצוב יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה קודם למועד שיקבע להוכחות.

3. אם לא יגיש התובע תצהירים במועד שנקבע להגשת תצהיריו, תמחק התביעה ללא התראה נוספת.

4. נקבע לקדם משפט נוסף ליום 17.11.13 בשעה 9:00.

5. לתזכורת פנימית לבדיקת תצהירי התובע ביום 10.9.13.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהוד אביאל
נתבע: פז חברת נפט בעמ
שופט :
עורכי דין: