ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.חכמון חשבונאות ומסים בע"מ נגד מרים צעירי :

בקשה מס' 11
בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת/תובעת

א.חכמון חשבונאות ומסים בע"מ – ח"פ 513356444

נגד

נתבעים

"צד ג' "

  1. מרים צעירי - ת"ז XXXXXX817
  2. עו"ד שולמית אשבול
  3. קבוצת בראל נכסים בע"מ – ח"פ 513396796

אמנון זאדה סבח – ת"ז XXXXXX637

החלטה

ביום 20/05/2013 הגישו התובעת והנתבעת 1 "הודעה והסכמה משותפת" בשני נושאים:
האחד, עיכוב מועדים לעניין הגשת תגובה לבקשה לביטול עיקולים ולעניין הבקשות ההדדיות לגילוי מסמכים עד סיום משא ומתן בין הצדדים.

הבקשה האחרת היא, כי אם יכשל המשא ומתן תוגש תגובת התובעת לבקשת הנתבעת לביטול העיקולים ויבוצע גילוי מסמכים בתוך 14 יום מיום בו יודיע צד כלשהו למשנהו על סיום המשא ומתן.

יודגש, כי ההודעה וההסכמה מתייחסת לתובעת ולנתבעת 1 בלבד.

ביום 20/05/2013 תוקפו ההסכמות בתוקפה של החלטת כבוד השופטת קרן אניספלד.

ביום 17/6/2013 הוגשה ע"י התובעת, הנתבעת ו"צד ג" ששמו אמנון זאדה סבח המיוצג בידי עו"ד אנגלו נסים גניש.

עפ"י האמור בבקשה, רכש צד ג' ביום 12/8/2012, 387/2000 חלקים ממגרש שבבעלות הנתבעת 1 בחלקה 174 בגוש 11321.
עוד נאמר בבקשה כי בגין עסקת המכר נרשמה הערת אזהרה לטובת צד ג', כעולה מהסכם המכר הנטען להיות מסומן א' ומצ"ב, אולם בפועל כלל לא צורף.

צד ג' גילה כי נרשם עיקול שנרשם לטובת התובעת על מלוא חלקיה של הנתבעת.
עתה מבוקש בהסכמה ע"י בהסכמת התובעת וצד ג' לצמצם את העיקול באופן שישתרע אך ורק על 1226/2000 חלקים שהבעלות בהם לא נמכרה ע"י צד ג' ע"י הנתבעת וכן להחריג את חלקה של צד ג' במקרקעין האמורים. אם לא די בכל אלו מבוקש גם ע"י התובעת וצד ג' להורות ללשכת רישום המקרקעין לאפשר את העברת חלקיו של צד ג' על שמו ולהותיר את העיקול על מותר זכויותיה של הנתבעת 1, לאחר יחוד הבעלות של צד ג'.

בהחלטת כבוד השופטת קרן אניספלד מיום הגשת הבקשה נקבע, כי הסכם המכר כלל לא צורף ולאחר שיצורף תובא הבקשה בפני הח"מ אשר מתחת ידו יצא צו העיקול הנזכר בבקשה.

בהמשך להחלטת כבוד השופטת הוגש הסכם המכר בין צד ג' לבין הנתבעת 1 וכן אישור מיום 19/8/2012 על ביצוע פעולה בחלקה 174 גוש 11321.

האישור מעיד, כי נרשמה הערת אזהרה ביחס ל-387/2000 חלקים עפ"י התחייבויותיה של הנתבעת 1 כלפי צד ג' מכוח הסכם מיום 12/8/2012, לטובת צד ג'.
ההערה נרשמה על הבעלות של הנתבעת 1.

דין הבקשה להידחות:

אין הח"מ מוסמך עניינית ליתן הוראות לרשם המקרקעין באשר לנושאים עליהם הוא מופקד.

"צד ג'" כלל אינו צד בתיק זה. אכן יש בנמצא צדדים הראויים להיקרא צדדי ג', אחרים זולת מר אמנון זאדה סבח, פועל יוצא מ ממשלוח הודעות לצדדי ג', ששלחה הנתבעת 1 כנגד אחרים .

לא בא זכרו של "צד ג'" עסקינן, בקרב צדדי ג' שבתיק ז ה, היינו – אין הוא צד בהתדיינות שבתיק.

זכותה של התובעת לבקש ביטולו של עיקול כלשהו שהוטל לבקשתה, אינה מוטלת בספק, אולם הכרעה בבקשה (אם תוגש), תהא אך לאחר מימושה של זכות הטיעון , ע"י כלל הנוגעים בדבר, ולא רק על יסוד הסכמתם של מגישי הבקשה בה נתונה החלטה זו.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.חכמון חשבונאות ומסים בע"מ
נתבע: מרים צעירי
שופט :
עורכי דין: