ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ובענין: טחינת הנשר בע"מ נגד בנק הפועלים סניף מגאר :


בפני :
כבוד השופט דני צרפתי

בענין:
פקודת החברות (נוסח חדש), התש"ג – 1983 (להלן: " הפקודה")

ובענין: טחינת הנשר בע"מ (להלן: החברה")

ובענין: רו"ח ג'מיל חאיק (להלן: "הנאמן")

ובענין: בנק הפועלים בע"מ ואח' (להלן: "הנושים ")

ובענין
הכונס הרשמי (להלן: "הכנ"ר")

החלטה

1. קובע לדיון בבקשה להארכת תוקף צו הקפאת ההליכים ובבקשות נוספות התלויות ועומדות, אם ידרש, ליום 8/7/2013 שעה 10:00.

2. עד ליום 1/7/2013 ובהמשך לדו"ח הנאמן האחרון, על הנאמן להשלים כדלקמן;

2.1 להגיש דו"ח מעודכן מטעמו אשר יכלול בין השאר: פרוט באשר לכלל תביעות החוב שהוגשו (תוך ציון זהות הנושה, סכום התביעה ומהותה) וכן החלטות הנאמן בתביעות החוב הנ"ל ואשר עפ"י דו"ח הנאמן הוא שוקד על השלמתן.

2.2 להגיש פרוט לענין תוכנית ההבראה המוצעת לרבות בזיקה לשתי ההצעות הנבחנות ושהוצגו בדו"ח האחרון. הפרוט יכלול את המתכונת המוצעת לסילוק חובות מחד ולהמשך פעילות העסק בתקופת הביניים, תוך ציון מפורט של מקורות המימון להמשך הפעילות השוטפת, לרבות דו"ח תזרימי.

2.3 הנאמן ידווח באשר לאסיפת הנושים, אשר עפ"י המפורט בדו"ח האחרון, אמורה היתה להתכנס, לרבות הצגת עמדות הנושים השונים לתוכנית ההבראה המוצעת.

2.4 הנאמן ימציא העתק החלטה זו לכלל הנושים שהוצהרו ו/או הגישו תביעות חוב וכן ימציא לנ"ל את העתק הדו"ח העדכני מטעמו זאת עד ליום 1/7/2013.

לנושים זכות תגובה עד ליום 7/7/2013.

3. החלטה לסוגיית הגבלת חשבונות הבנק של החברה, מצ"ב.

4. המזכירות תודיע.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ובענין: טחינת הנשר בע"מ
נתבע: בנק הפועלים סניף מגאר
שופט :
עורכי דין: