ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בני גבעתי נגד יעקב הילדה ז"ל :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט גיל דניאל

התובעים
1. ב א ג החזקות בע"מ

2. בני גבעתי

נגד

הנתבעים
1. יעקב הילדה ז"ל

2. יעקב חן


נוכחים:
התובעים וב"כ עו"ד ד"ר סיגל בנטון
הנתבעת 2 וב"כ : עו"ד שי אבני
מר ירון יעקב

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
בהמלצת ביהמ"ש הגענו להסכמה וזאת מבלי שהדבר יעלה כדי הודאה של מי מהצדדים בטענות הצד שכנגד, לפיה היורשים של המנוחה יעקב הילדה ז"ל ישלמו בתוך 30 יום מהיום את הסך של 20,000 ₪ בשיק לפקודת עו"ד סיגל בנטון אשר ישמש כשכר טרחתה. מיד לאחר פרעון השיק ייסגר תיק הוצל"פ מס' 2501010098 אשר נפתח לצורך ביצוע שיק ע"ס 27,500 ₪ שמספרו 144 וכן ייסגר תיק הוצל"פ מס' 2501123091 אשר נפתח לצורך ביצוע שיק ע"ס 450,000 ₪ שמספרו 100.
מוסכם בין הצדדים כי למנוחה אין חובות נוספים כלפי התובעים וכי התובעים לא אוחזים בידיהם שיקים נוספים של המנוחה ולא יסחרו שיקים כאמור אם ככל ומצויים בידיהם.
ככל שהסך האמור של 20,000 ₪ לא ישולם במלואו או במועדו על ידי יורשי המנוחה יעקב הילדה ז"ל, יעמוד לטובת התובעים פסק דין על סך 30,000 ₪.
בנוסף מר ירון יעקב נושא ת.ז. XXXXXX157 אשר נגדו ננקטים הליכי הוצל"פ ע"י הנושה הזוכה במסגרת תיק הוצל"פ מס' 0180222087 ישלם למר בני גבעתי ו/או באג אחזקות בע"מ את הסך של 150,000 ₪ בתוך 6 חודשים מהיום. היה ומר ירון יעקב ישלם את הסך האמור ייסגר תיק ההוצל"פ שמספרו 0180222087, וכן יימחק מר ירון יעקב כחייב בתיק הוצל"פ מס' 2203730089 המתנהל בלשכת הוצל"פ באשקלון. ככל שירון יעקב לא יעמוד בהסדר כאמור דלעיל יימשכו נגדו ההליכים במסגרת תיק הוצל"פ 0180222087 וכן לא יימחק כחייב מתיק הוצל"פ מס' 2203730089 וגם בתיק האמור יימשכו נגדו ההליכים.
נוכח העובדה כי הצדדים הגיעו להסדר בהתאם להמלצת ביהמ"ש, ובנסיבות המיוחדות של המקרה, נבקש להורות על החזר המחצית השניה של האגרה.

מר ירון יעקב:
שמעתי ואני מסכים להסכם אשר מובא בפני ביהמ"ש ומבקש לתת לו תוקף.

______________ ________________
עו"ד בנטון מר בני גבעתי

_____________ _____________ ______________
עו"ד שי אבני מר ירון יעקב גב' חן יעקב


החלטה

הנני נותן תוקף להסכמה בין כל הצדדים כפי שפורטה לעיל.

ביחס להליכים בתיק זה, הסכמה זו מקבלת תוקף של פסק דין.

כך גם נותן תוקף להסכמה זו כמחייבת במסגרת הליכי ההוצל"פ אשר פורטו לעיל.

הצדדים ידאגו לצרף את ההסכם וכן החלטה זו לתיקי ההוצל"פ הרלוונטים.

בשים לב לאופן שבו הסתיים הדיון בהסדר פשרה, ולנוכח המאמצים שנערכו בין הצדדים לעניין זה, אני סבור כי מתקיימות נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות מתן פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה.

לפיכך, אני מורה על מתן פטור מתשלום מחצית השניה של האגרה בתיקים האזרחיים :
ת.א. 15693-07-10, 15556-07-10 וכן על החזר המחצית השניה של האגרה בתיקי בש"א 1105/09 ו - 1103/09.

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ג, 09/06/2013 במעמד הנוכחים.

גיל דניאל, שופט
סגן נשיא

הוקלד על ידי סיגל גמליאל


מעורבים
תובע: בני גבעתי
נתבע: יעקב הילדה ז"ל
שופט :
עורכי דין: