ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תגריד רגוב נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

המערערת
תגריד רגוב ת.ז. XXXXXX286
ע"י ב"כ: עו"ד איזוריס שחאדה מועלם
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי גופים על פי דין 513436494
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

  1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 3.9.12 להלן הוועדה שקבעה למערערת נכות רפואית מצטברת בשיעור 42% (להלן הוועדה דנן).
  2. באת כוח המערערת מיקדה את טענותיה , בענין הליקוי בעיניה ושיעור הנכות שנקבע לה ב של זו. לטענתה הוועדה לא נימקה מדוע הופחת שיעור הנכות של המערערת , בגין חדות הראייה והועמד על 20% חלף 35% שהיו לה קודם לכן. עוד טענה כי לא היה מקום לקשור בין קביעת שיעור הנכות מיום 1.1.12, לבין עדכון לוח הסעיפים , הואיל ולא היה עדכון בפריטים שנקבעו למערערת. לפיכך ביקשה להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתדון בזכאותה בתקופה שמחודש 9/11 ועד 1/12 ובתקופה שלאחר 1/12 .
  3. נציין כי בוועדה בדרג ראשון ישב רופא עיניים ד"ר מזובר עמוס . בקביעתו מיום 21.6.11 העמיד את ליקוי הראייה לפי פריט 52(1)(3)(ט) בשיעור 35% וזאת כנכות זמנית מיום 1.9.11 עד יום 31.8.12.
  4. כאמור הוועדה דנן קבעה כי שיעור הליקוי בכושר הראייה (חדות הראייה) יהיה לפי פריט 52(1)(7)(ב) המקנה 20% בלבד.
  5. מעיון בדו"ח הועדה עולה כי זו מנמקת את שיעור הנכות שתוענק לה מיום 1.1.12 בכך שממועד זה: "עודכן לוח הסעיפים תינתן נכות בהתאם ולפי הערכת הועדה למצבה כיום". נימוק זה לאו נימוק הוא. ונסביר דברינו. מעיון בלוח פריטי הליקוי עולה כי בסעיפים שעניינם חדות הראיה, לא חל כל שינוי בתקנות בשנת 2012. לפיכך הנימוק לבחירת מועד השינוי בשיעורי הנכות ,אינו רלבנטי לליקוי שיש למערערת (הואיל וכאמור לא שונה דבר ביחס לטבלה שעניינה לקות בשל חדות ראיה).
  6. יתר על כן הועדה מציינת בנימוקה הנ"ל כי הערכתה הינה לפי מצבה כיום אכן על הועדה לקבוע את שיעור נכותה , על יסוד הממצאים הנכונים למועד מסוים, כאשר הנכות הינה לאותו מועד. כאמור ד"ר מזובר קבע למערערת נכות בשיעור 35% , עד 31.8.12. הועדה דנן רשאית לשנות זאת אך עליה לקבוע מה שיעור הנכות , לאיזה תקופה ולנמק קביעתה . עת קבעה הועדה דנן כי שיעור הנכות נכון למצבה , עת היה העניין בפניה, הרי שאין לקבוע את שיעור הנכות לפי המצב עת היתה היא בפני הועדה , אלא על הועדה לקבוע מה היה מצבה ושיעור נכותה ביחס לכל תקופה. הועדה אומרת מפורשות כי מצבה נכון לאותה שעה – 26.3.12 הינו נכות בשיעור 20% .מה המצב קודם למועד זה ? עניין זה לא ברור די הצורך. לנוכח זאת דין הערעור להתקבל הואיל ועל פניו , מיניה וביה , נפלה טעות בהחלטת הועדה.
  7. עניינה של המערערת מוחזר אפוא לועדה, כדי שזו תקבע מה שיעור נכותה בשל הליקוי בחדות ראייתה, מיום 1.1.12 ועד סוף חודש מרץ 2012 .קביעתה זו תהא מפורטת ומנומקת ויצוין בה על יסוד איזה בדיקות היא נקבעת.

בשאר טענות ב"כ המערערת לא מצאתי ממש והן נדחות אפוא.
8. סוף דבר הערעור מתקבל בחלקו כאמור. ככל שהמערערת לא יוצגה על ידי הסיוע המשפטי ישולמו לה הוצאות בסך 1,800 ₪, וזאת לנוכח התוצאה כאמור.
ניתן להגיש בר"ע לביה"ד הארצי לעבודה.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, (17 יוני 2013), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .


מעורבים
תובע: תגריד רגוב
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: