ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה ענתבי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט אחסאן כנעאן

התובע

שלמה ענתבי

נגד

הנתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ ח.פ 52004896

החלטה

לאור עמדת הנתבעת, הנני מורה לצדדים להגיש תצהירים כדלקמן:
התובע יגיש תצהירי עדיו תוך 45 יום מהיום.
הנתבעת תגיש תצהירי עדיה תוך 45 יום מיום קבלת תצהירי עדי התובע.
לתצהירי העדים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין ובמועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות. כן יפרט את המאמצים בהם נקט על מנת לגבות את העדות.
כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות בקשה להעיד עד ללא תצהיר, ישירות לבעל הדין האחר.
שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.
צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.
הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.
יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה, קודם למועד שיקבע להוכחות.
ניתן פטור מהגשת תצהירי חוקרים.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים לעניין החלטה זו.
התיק יובא לעיוני ביום 17.09.2013.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ג, 14 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלמה ענתבי
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: