ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא חיים חגג נגד יובל בנאיון :

בפני כבוד השופט בדימוס גדעון ברק

תובע

גיא חיים חגג

נגד

נתבע

יובל בנאיון

פסק דין

1. הגב' חג'ג' שורץ עדי, (להלן:"גב' חג'ג'") נהגה ביום 26.7.12 ברכב התובע ובעודה נוסעת בכיכר, פגע רכב, שהיה נהוג בידי הנתבע, בחלקו האחורי של רכב התובע.
מאחר והתובע סבור שהאחריות לגרם התאנה ולגרם הנזק במכוניתו רובצת על הנתבע, הגיש התובע תביעה זו לחייב הנתבע לשלם לו את נזקיו בסך של 6,067 ₪, הכולל בחובו: הוצאות תיקון הרכב בסך 3,982 ₪, ירידת ערך בסך 875 ₪, שכ"ט שמאי בסך 580 ₪, עגמת נפש, לרבות בזבוז זמן, הוצאות נסיעה וכיוצ"ב בסך 550 ₪.

2. הנתבע הוזמן באמצעות בית המשפט ליום 9.5.13 ובתחילה חזר אישור המסירה בציון:"לא נדרש" ולאחר מכן, נשלחה ההזמנה שוב באמצעות פקיד עזר של בית המשפט, אשר ביצע הדבקה על דלת מקום מגורי הנתבע.
ביום הדיון של יום 9.5.13 הסביר בית המשפט לתובע על אופן מסירת ההזמנה ועל חוסר הוודאות אם הנתבע קיבל לידיו את ההזמנה ובהמשך לכך, ביקש התובע לבצע מסירה אישית.
על מנת לאפשר לתובע לבצע מסירה אישית, נדחה מועד הדיון ליום 9.6.13.

3. א. ביום הדיון – 9.6.13- לא התייצב הנתבע וגם לא הגיש כתב הגנה והתובע הגיש לבית המשפט אישור מסירה בצירוף תצהיר מטעם מבצע המסירה וממסמכים אלה עלה, שהמסירה בוצעה לבנו של הנתבע, אשר סרב לפתוח את דלת ביתו ולכן השאיר המבצע את המסמכים במקום. (ראה ת/1).

ב. א) לאחר בדיקת מסמכי המסירה ומאחר והתובע גם הגיש מסמך נוסף המצביע על כך, שעוד קודם לכן הייתה התכתבות בין התובע ובין הנתבע בקשר לתאונה זו (ראה ת/2), שמעתי את גב' חג'ג' ולאחר שמיעת עדותה, דחיתי את מתן פסק הדין – זאת משום שהמסירה בוצעה ביום 28.5.13 ועד למועד שמיעתה של גב' חג'ג' טרם עבר המועד להגשת כתב הגנה.

ב) לכן, נדחה מתן פסק הדין, שמא יגיש הנתבע כתב הגנה.

4. א. מאחר ועד היום – בחלוף הזמן- לא הגיש הנתבע כתב הגנה ולאחר ששמעתי את טענותיה של גב' חג'ג', אשר לא נסתרו על ידי גרסה אחרת ולאחר שעיינתי במסמכים שצורפו לכתב התביעה, אני מחליט לקבל את תביעת התובע בחלקה ומחייב את הנתבע לשלם לתובע את נזקיו המוכחים בסך של 5,437 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 18.12.13- ועד התשלום בפועל.

ב. כמו כן ובהתחשב בהוצאות שהיו לתובע בגין ביצוע המסירה האישית, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ג. יתרת סכום התביעה בסך של 550 ₪ נדחית, בהיות סכום זה כללי וכוללני, הכולל פריטי נזק בלתי מוכחים.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.

ניתן היום 16.6.13 (ט' בתמוז התשע"ג) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסק הדין לכ"א מהצדדים.


מעורבים
תובע: גיא חיים חגג
נתבע: יובל בנאיון
שופט :
עורכי דין: