ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הספקה מרכזית עידן תש"ס בע"מ נגד אמיר (א.ס.י) חברה לבנין ופיתוח בע"מ :

לפני כבוד הרשמת רות וקסמן

תובעים

1. הספקה מרכזית עידן תש"ס בע"מ

נגד

נתבעים
1. אמיר (א.ס.י) חברה לבנין ופיתוח בע"מ

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

1. ההתנגדות לביצוע תביעה לסכום קצוב התקבלה.

2. בהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, התובענה תידון בסדר דין מהיר.
3. הצדדים ישלימו הגשת מסמכים ותצהירים על פי הוראות תקנות 214 ב ו- 214 ט לתקנות הנ"ל.

4. א. הראיות בתיק תשמענה בתצהירים.
תצהירי עדות ראשית יוגשו, תוך 45 ימים מהיום, לרבות חוות דעת מומחה.
לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים שיש כוונה לעשות בהם שימוש במהלך המשפט.
מסמכים אשר לא צורפו לתצהירים, אך מצויים בידיו של בעל הדין, יפורטו בתצהיר בעל הדין.

ב. עד אשר לא ניתן לקבל ממנו תצהיר, ויש כוונה להעידו במשפט, לא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
בבקשה להזמנת עד יציין בעל הדין את מועד פנייתו לעד, נימוקי סירובו ליתן תצהיר, ואת הסיבה לבקשה לזמנו.

5. ישיבה מקדמית תתקיים ביום 25 נובמבר 2013 בשעה 12:00 לפני כבוד הרשמת רות וקסמן.

6. התייצבות בעלי דין לישיבה מקדמית הינה חובה.
היה בעל דין, מדינה או תאגיד - יהא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בענייניה, יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקש ות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין, אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) .
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ימיי הפגרה יימנו במניין הימים.

ניתנה ביום 17 יוני 2013 ט' תמוז תשע"ג


מעורבים
תובע: הספקה מרכזית עידן תש"ס בע"מ
נתבע: אמיר )א.ס.י( חברה לבנין ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: