ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קאלה ארועים בע"מ נגד אלעד נעימי :

בפני כבוד השופטת עידית וינברגר

תובעת

קאלה ארועים בע"מ

נגד

נתבעים

  1. אלעד נעימי
  2. שלמה נעימי
  3. זואר אלבז

החלטה

לנוכח סכום התביעה, ובהתאם לתקנה 214 ב' 1 לתקנות סדר דין אזרחי התשמ"ד -1984 (להלן:
"התקנות" ) התביעה תידון בסדר דין מהיר.

אשר על כן ימציאו התובעת והנתבעים לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה/כתב ההגנה לפי תקנות 214 ג', 214 ח' ו- 214 ו' לתקנות סדר הדין האזרחי, וזאת במועדים הקבועים לכך בתקנה 214 ב' 1 לתקנות סדר דין אזרחי (תיקון מס 7), התשס"א- 2001.

בעלי הדין יגישו, הדדית, תצהירי עדות ראשית, בתוך 45 יום מהיום, כאמור בתקנה 214ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-. 1984

אם הנתבעים, מסתפקים בתצהיר ים שצור פו מטעמ ם ל בקשות הרשות להתגונן, עליהם להודיע זאת לבית המשפט ולצד שכנגד בתוך אותו מועד.

אם התובעת לא תגיש תצהירי עדות ראשית במועד, תימחק התביעה.
אם לא יוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע ים במועד, תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168 (ב)
לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-. 1984

ישיבה מקדמית תיערך ביום 21.10.13 בשעה 09:30

בקשות ביניים על פי תקנה 214 יג' תוגשנה עד ולא יאוחר מ- 5 ימים טרם מועד הדיון.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קאלה ארועים בע"מ
נתבע: אלעד נעימי
שופט :
עורכי דין: