ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה נסים נגד רותי סלומן :


בפני כבוד הרשמת הבכירה איריס ארבל - אסל

מבקשת

רותי סלומן

נגד

משיבה

מלכה נסים

החלטה

הונחה על שולחני "בקשה להכרזת בטלות פסק דין" אשר הוגשה מטעם המבקשת.

המבקשת טענה כי החלטתי מיום 31.10.12 ניתנה בחוסר סמכות, הואיל ואין בסמכותו של רשם בכיר להכריע בסכום הגבוה מ- 50,000 ₪ ואילו התביעה בגינה ניתנה החלטתי הינה ע"ס 255, 000 ₪ אשר נדונה בסדר דין מקוצר.
לאור האמור טענה המבקשת כי חרגתי מסמכותי פי חמישה ובניגוד להוראות סעיף 85 א(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד- 1984 (להלן:"חוק בתי המשפט")
המבקשת העלתה מסכת חוקים לפיהם לכאורה אין בסמכותו של רשם ו\או רשם בכיר להכריע בבקשת רשות להגן כאשר סכומה עולה ע"ס 50,000 ₪.

מנגד לטענות המבקשת הציגה המשיבה מס' חוקים המפרטים ביתר שאת את סמכותו של הרשם ו\או רשם בכיר.
כמו כן ציינה המשיבה כי לא ברור מהי הפרוצדורה המבוקשת וככל מבוקש לבטל את פסק הדין הרי שהזמן להגשת הבקשה חלף.

עיינתי בטענות הצדדים בהקפדה יתרה שמא חלילה חרגתי מסמכותי, על כן הגעתי לכלל מסקנה;
סעיף 85 לחוק בתי המשפט קובע כי על אף האמור בכל סדרי דין ונוהג בבתי המשפט האזרחי יהיו לרשם הסמכויות המיוחדות האמורות בסעיפים 85א – 90, כלומ ר מלבד הסמכויות המוקנות לו בכל סדרי הדין מתווספים עוד סמכויות, כגון:

85א. (א) רשם בכיר רשאי לדון ולהחליט בתובענה אזרחית שסכום התובענה או שווי הנושא במועד הגשת התובענה אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, והוא אף אם עלה הסכום או השווי לאחר מכן מחמת שערוך, הצמדה, ריבית, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

לענייננו, בתיק הוגשה התנגדות לביצוע שטר אשר דינה כדין בקשת רשות להתגונן בהתאם לסעיף 81א (ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967 :

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה... לעניין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות באופן מפורש בתקנה 205 (ג):
בית המשפט או הרשם יחליט בבקשת הרשות להתגונן על יסוד הבקשה וחקירת המצהיר, ואולם רשאי הוא ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד, ורשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לדחות בקשת רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד.

לאור האמור ניתן לראות באופן מובהק כי בסמכותו של רשם, קל וחומר רשם בכיר, לדון בבקשת הרשות להתגונן ואין הגבלה לעניין סכום התביעה.

לאור האמור לעיל ולאחר שפרטתי את המסכת המשפטית לפיה ניתנה סמכות לרשם בכיר להכריע בבקשת הרשות להתגונן, הרי שהחלטתי מיום 31.10.12 הינה ברת תוקף משפטי מחייב.

הוצאות הבקשה יושתו על המבקשת לטובת המשיבה בסך 1,000 ₪ והללו תשולמנה תוך 30 יום.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מלכה נסים
נתבע: רותי סלומן
שופט :
עורכי דין: