ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה שומיל נגד אלינור ארזי :

בפני כבוד השופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

משה שומיל

נגד

המשיבה

אלינור ארזי

החלטה

לפניי בקשת התובע (להלן: "המבקש") לביטול פסק דין מיום 21.5.13, הדוחה את התביעה (להלן: "פסק הדין").

1. ראשיתה של התביעה דנא בבקשה לביצוע שיק המשוך מחשבון המשיבה ובעלה, מר אליהו ארזי (להלן: "הבעל" או "השיק" לפי העניין), אשר הוגשה על ידי המבקש בלשכת ההוצל"פ. במסגרת התנגדותה לבקשה, טענה המשיבה, כי החתימה המופיעה על גבי השיק אינה חתימתה, וכי החתימה זויפה על ידי בעלה. ביום 27.3.11 ניתנה למשיבה רשות להתגונן ומכאן התביעה שלפניי.

2. בהחלטה מיום 12.2.12, ובהתאם להסכמת הצדדים, מונה מר אמנון בצלאלי, מומחה להשוואת כתב יד ובדיקת מסמכים, כמומחה מטעם בית המשפט, לשם בדיקת השיק וקביעה האם החתימה על גבי השיק הינה חתימת המשיבה (להלן: "המומחה מטעם בית המשפט"). ביום 11.2.13 הוגשה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, ולפיה לא נמצאה זהות בין החתימה על גבי השיק לבין כתב ידה של המשיבה.

3. נוכח מסקנות חוות דעת המומחה כאמור, ביום 13.2.13 הגישה המשיבה בקשה לדחיית התביעה וביום 13.2.13 ניתנה החלטה בבקשתה ונקבע "לתגובה עד ליום 27.2.13. העדר תגובה כהסכמה".

4. ביום 25.2.13 הגיש המבקש "בקשה בכתב", במסגרתה עתר לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת בעלה של המשיבה כנתבע נוסף בתיק. המשיבה התנגדה לבקשה וביום 17.3.13 נדחתה הבקשה ונקבע כי "... התובע יודיע עד ליום 15.4.2013 עמדתו באשר להמשך ניהול התיק".

5. משעמדת המבקש לא הוגשה עד למועד כאמור, ניתנה ביום 18.4.13 החלטה נוספת, ולפיה "בהעדר הודעה עד ליום 1.5.2013 - תידחה התביעה".

6. ביום 1.5.13 הגיש המבקש "הודעה ובקשה לתיקון כתב התביעה", במסגרתה עתר המבקש לתיקון כתב התביעה באופן בו בעלה של המשיבה יהא הנתבע היחיד בתיק (להלן: "הבקשה לתיקון כתב תביעה"). המשיבה הגישה "בקשה למתן החלטה בבקשה לדחיית התביעה" ובו ביום נקבע כי "נוכח סעיפים 2.2 ואילך לבקשה – לתגובת התובע תוך 15 יום".

7. חרף ההחלטה כאמור, לא הוגשה כל תגובה בבקשה לדחיית התביעה.

8. ביום 21.5.13, בהעדר תגובת המבקש, הגישה המשיבה "בקשה נוספת למתן החלטה בבקשה לדחיית התביעה" וניתן פסק דין הדוחה את התביעה "נוכח הבהרה... בדבר מסירה כדין של ההחלטה לב"כ הנתבעת, ונוכח הסכמת הצדדים מיום 12.2.2013, ובהעדר תגובה להחלטות מיום 17.3.2013 ו- 18.4.2013...". מכאן הבקשה שלפניי.

9. המבקש עותר לביטול פסק הדין ולמתן היתר לתיקון כתב התביעה, כאמור בבקשתו לתיקון התביעה. לטענתו, נפלה שגגה מלפני בית המשפט, שכן הוא הגיש תגובה להחלטות בית המשפט. המבקש טוען, כי הבקשה לתיקון כתב התביעה מהווה מענה לטענות שהועלו במסגרת הבקשה לדחיית התביעה ומתוך סדר הדברים הכרונולוגי היה ברור לו כי לבקשה לדחיית התביעה אין כל משמעות. כמו כן, לטענתו, טרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה לתיקון כתב התביעה כאמור.
10. המבקש מוסיף וחולק על ההוצאות שהושתו עליו במסגרת פסק הדין.

11. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, בית המשפט נעדר סמכות ביטול, שעה שפסק הדין ניתן במעמד שני הצדדים וביטולו ניתן אך ורק במסגרת הליך של ערעור בבית המשפט המחוזי.

12. עוד טוענת המשיבה, כי טענות המבקש הינן טענות עובדתיות ומשהן לא נתמכות בתצהיר, דינן להידחות.

13. עוד ובנוסף טוענת המשיבה, כי במסגרת הבקשה לתיקון כתב התביעה, המבקש לא הודיע עמדתו באשר להמשך ניהול התיק, כצו בית המשפט ופסק הדין ניתן כדין. כמו כן לטענתה, נוכח הצהרת ב"כ המבקש, לפיה ככל שימצא שהחתימה שעל גבי השיק אינה חתימת המשיבה, הרי שבעלה יהא הנתבע בתיק, ושעה שבחוות דעתו קבע המומחה מטעם בית המשפט, כי החתימה שעל גבי השיק אינה חתימת המשיבה, ממילא דין התביעה כנגדה להידחות.

14. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום לשנות מהוראות פסק הדין בדבר דחיית התביעה כנגד המשיבה, ואולם, יש להתיר למבקש להגיש כתב תביעה מתוקן בלבד כנגד בעלה של המשיבה.

15. המבקש לא הגיש כל תגובה לבקשה לדחיית התביעה חרף החלטות חוזרות ונשנות בעניין. מעיון בבקשה לתיקון כתב תביעה, אשר לטענת המבקש מהווה תגובה לבקשה לדחיית התביעה, עולה כי במסגרתה לא הובעה עמדת המבקש באשר להמשך ניהול התיק כנגד המשיבה.

16. זאת ועוד, פסק הדין ניתן בהתאם להסכמת הצדדים מיום 12.2.13, לפיה "אנו מוכנים שימונה מומחה לכתבי ידו ככל שימצא שהחתימה איננה חתימת הנתבעת, הרי שבעלה יהא הנתבע" (ב"כ המבקש בעמוד 6 לפרוטוקול בשורות 7-8).

17. בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט נקבע, כי החתימה המופיעה על גבי השיק איננה חתימתה של המשיבה, ומכאן שדין התביעה כנגדה להידחות.
18. סוף דבר – פסק הדין כנגד המשיבה יוותר על כנו, ואולם, המבקש יהא רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן כנגד בעלה של המשיבה, וזאת עד ליום 4.7.2013.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה שומיל
נתבע: אלינור ארזי
שופט :
עורכי דין: