ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גלי ליסינג (2004) בע"מ נגד רשות נקוז ירדן דרומי :

בפני כבוד השופטת הלית סילש

תובעת

גלי ליסינג (2004) בע"מ

נגד

נתבעת
רשות נקוז ירדן דרומי

פסק דין

לפני תביעה במסגרתה עותרת התובעת כי בית המשפט יורה לנתבעת לפצותה בגין נזקי תאונת דרכים.

בכתב התביעה טענה התובעת כי ביום 4.3.10 פגע רכב הנתבעת ברכב התובעת שעה שזה האחרון חונה בחניה מסודרת. על התרחשות התאונה למד נהג רכב התובעת רק לאחר ששב לרכבו עם סיומה של פגישה, ושעה שנהג רכב הנתבעת אינו נמצא במקום , אלא שהרכבים עומדים זה לצד זה.

לטענת התובעת פנה נהג רכב התובעת לנהג רכב הנתבעת טלפונית, וביקשו להגיע למקום, ואולם זה סירב להגיע או למסור פרטים וטען כי לא פגע ברכב התובעת.

בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי לא ארע כל אירוע תאונתי בין רכב התובעת לרכב הנתבעת ותביעת התובעת מבוססת על השערות בלבד שאין מאחוריהן דבר. לטענת הנתבעת, למעט העובדה כי הרכבים עמדו צד לצד זה בחנייה, אין בידי התובעת ראיות של ממש, אשר יש בהן כדי לקשור את הנתבעת לאירוע.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונתתי דעתי לעדויות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלק הארי שלה . טעמי להלן.

מצאתי את עדותו של נהג רכב התובעת כמהימנה וסדורה. תשובותיו היו ברורות ומהן ניתן היה לראות כי גם במועד התאונה פעל לצורך תיעוד הנתונים בשטח לרבות בחינת גובה הרכבים, מיקום הנזקים, סימני הצבע על גבי הרכבים וכיוצא באלו.

מעיון בתמונות אשר צורפו לעיוני ניתן לראות כי נמצאו סימני צבע של רכב בהיר על גבי צמיג רכב התובעת ועל צד הרכב . מדובר בצבע התואם לכאורה את צבע רכב הנתבעת.
כמו כן, ניתן לראות כי מדובר בנזק מתמשך אשר הראיות לו מצויות מהגלגל הקדמי שמאלי – עד לחלק הקדמי של הרכב.
העובדה כי נמצאו סימני צבע על הגלגל, מלמדת, בין היתר, על כך שמדובר היה באירוע שהתרחש זמן קצר קודם לכן, שאם לא כן סביר שהיו נעלמים או דוהים עקב המגע עם הכביש.

גם הסימנים המצויים בחלק הקדמי של רכב הנתבעת מלמדים על תאימות למקום ודרך התרחשות התאונה.

מעדות נהג רכב הנתבעת עלה כי הרכב נשוא הדיון משמשו לצורכי עבודתו וכי לעיתים נגרם לאותו רכב נזק.
מעדותו עלה כי גם הנזקים המצויים ברכב היום התרחשו במספר אירועים וזאת לאחר שהרכב תוקן לאחר האירוע נשוא התביעה.
לדברי נהג רכב הנתבעת "אני מסתובב הרבה בשטח, אני נפגע בפגוש הרבה פעמים, החלפתי אותו כבר פעם והוא שוב שרוט". ( בעניין זה ראה פרוטוקול הדיון עמוד 3 שורות 19 – 20).

ממכלול העדויות והראיות עולה כי התאונה אכן התרחשה בדרך הנטענת על ידי התובעת, ולו באופן שבו נהג רכב הנתבעת כלל לא שם ליבו לאותה תאונה, בין היתר, מקום בו מדובר ברכב כבד.

זה גם המקום לציין כי אירוע התאונה התרחש לפני כשנה, ולא מדובר בפרק זמן ארוך מאוד.
נהג רכב התובעת העיד כי היה בפגישה במשך כשעה, דהיינו לא מדובר בפרק זמן ארוך.
נהג רכב הנתבעת לא יכול היה לזכור לוח זמנים להגעתו או יציאתו.

לטענתו של נהג רכב הנתבעת לא ביקש נהג רכב התובעת להחליף עמו פרטים. טענה זו אינה סבירה בעיני שעה שנהג הנתבעת הודה כי נהג רכב התובעת התקשר ביחס לאירוע התאונה. לא ברור איזה טעם אחר יכול והיה לנהג רכב התובעת להתקשר.

שעה שעדותו של נהג רכב התובעת הייתה קוהרנטית, מיקום הנזקים ברכב התובעת תואם למקום השפשוף ברכב הנתבעת, הצבעים על גבי שני הרכבים תואמים זה את רכבו של האחר, פרק הזמן להתרחשות התאונה היה קצר ורכב הנתבעת אכן נמצא לצד רכב התובעת ובקרבה רבה אליו, על בסיס כל אלו מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני זו של הנתבעת.

באשר לנזקים, הוצגה בפני חוות דעת שמאי אשר נערכה זמן קצר לאחר אירוע התאונה וחשבונית בגין שכר טרחה שמאי. על בסיס אלו מצאתי לקבל את תביעת התובעת ככל שהיא מתייחסת לנזק הישיר בהיקף של 2,204 ₪, ירידת ערך בהיקף של 950 ₪ ושכ"ט שמאי בהיקף של 500 ₪.

באשר לשווי יום השבתה של הרכב – לא הוצגו בפני ראיות ביחס לרכיב נזק זה ואיני מוצאת מקום לפסוק פיצוי בגינו לתובעת.

סוף דבר,

הנתבעת תשלם לתובעת סך של 3,654 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

כמו כן, תישא הנתבעת בהוצאות ההליך בהיקף של 1,565 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תשלח העתק פסה"ד לצדדים באמצעות הדואר.
זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום.
ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גלי ליסינג )2004( בע"מ
נתבע: רשות נקוז ירדן דרומי
שופט :
עורכי דין: