ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לימרט(המנוח) נגד דן גרוס :

תובעים

1.סאמאן לימרט ז"ל (המנוח)
2.לימרט פאונגפאן
3.סאהט לימרט אב
4.סאגאהם לימרט

נגד

נתבעים

1.דן גרוס
2.הראל חברה לביטוח בע"מ
3.מילוברי מכון מרכזי לתערוכות בע"מ

נגד

צדדי ג' 1. אר.די.טי. חקלאות בע"מ
2. אמנון יצחק
3. מילוברי מכון מרכזי לתערוכות בע"מ

החלטה

1. בפניי בקשה מטעם צד ג' 2 (להלן: "צד ג'"; "המבקש") להורות לנתבע 1 (להלן: "הנתבע") להפקיד ערבון להבטחת הוצאות המבקש בסך שלא יפחת מ- 60,000 ₪.

2. לטענת המבקש התביעה נגדו משוללת כל בסיס משפטי וזאת בין השאר מאחר והנתבע הורשע במסגרת הליך פלילי (ת"פ 522-06) בבימ"ש השלום בקצרין ע"ס הודאה במיוחס לו בכתב האישום ואף חויב בפיצוי התובעים.

3. הנתבע מתנגד לבקשה שכן לטענתו לא נתקיימו נסיבות המצדיקות קבלת הבקשה. כך למשל לא נטען לחסרון כיס מצידו ובכל מקרה ככל שיחוייב תהא זו הנתבעת 2, חברת הביטוח, שתישא בכל ההוצאות. באשר לסיכויי התביעה – אילו , לטעמו, לא הוכחו ואין די בקביעות שהתקבלו במסגרת ההליך הפלילי.

4. אחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מצאתי כי דין הבקשה להידחות. להלן אנמק את החלטתי.

5. ככלל, בערכאה ראשונה אין להפקיד עירבון להבטחת הוצאות הנתבע אלא במקרים חריגים בלבד (ראה א' גורן "סוגיות בסדרי דין אזרחי", מהדורה שמינית, עמ' 673 וכן רע"א 2442/98 מיוחס נ' רוזן, פד"י נג(3) 145).
6. עוד נקבע כי במסגרת שיקול הדעת שעל בית המשפט להפעיל לעניין תקנה 519 לתקסד"א יש לקחת בחשבון מחד גיסא את הרצון למנוע תביעות סרק תוך הבטחת תשלום הוצאותיו של הנתבע (במיוחד כאשר נראה לבית המשפט שהתביעה הינה בעלת סיכויי הצלחה קלושים), ומצד שני לאפשר גישה חופשית לבית המשפט מתוך רצון להגן על זכויות (רע"א 544/89 אויקל ו. תעשיות בע"מ (1985) נ' נילי מפעלי מתכת בע"מ, פד"י מד(1) 647).

7. לטעמי, בשלב בו מצוי ברור ההליך בפני, וזאת מבלי לקבוע מסמרות שכן טרם נשמעו העדויות בתיק ומבלי להביע כל עמדה, לא שוכנעתי ברמה הנדרשת לשם קבלת הבקשה כי נתקיימו נסיבות חריגות או כי התביעה כנגד צד ג' משוללת כל יסוד.

8. מעיון בפרוטוקול בהליך הפלילי עולה במפורש כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים התגבש לאור הספקות והקושי הראייתי שהתגלה(ראה פרוטוקול בתיק הפלילי מיום 19.2.08, עמ' 1, ש' 22-20). לשון אחר, שאלת אחריותו של הנתבע או צד ג' אינה ברורה כלל ועיקר ויש צורך, כך לדידי, בשמיעת ראיות בטרם תוכרע התביעה .

9. על יסוד כל האמור ומשלא נטען להעדר יכולת כלכלית מצד נתבע וגם לא שוכנעתי , בשלב זה, כי התביעה כנג ד צד ג' משוללת כל יסוד או כי נתקיימו נסיבות חריגות , הרי שלא נתקיימו התנאים המצדיקים קבלת הבקשה ומשכך היא נדחית.

10. הוצאות הבקשה יישקלו בסיום ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

11. המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לימרט(המנוח)
נתבע: דן גרוס
שופט :
עורכי דין: