ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל עבער נגד ולדימיר איוון :

בפני כבוד השופט עמית כהן

תובע

שמואל עבער

נגד

נתבע
ולדימיר איוון

הודעה

בהנחיית כבוד השופט, עמית כהן, ניתנת הודעת המזכירות כדלקמן:
התביעה הוגשה בהתאם להוראות פרק ט"ז 4 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, לכן, בהתאם להוראות תקנה 215ט(א), הוגשו כל תצהירי התובע וחוות דעת מומחים, ופורטו כל האסמכתאות המשפטיות והמסמכים עליהם מתכוון הוא להסתמך. לא יוגשו תצהירים או חוות דעת ולא יעשה שימוש באסמכתא או מסמך אשר לא צורף לכתב התביעה, אלא ברשות בית המשפט.
תוך 3 ימים יבצע התובע מסירה אישית של כתב התביעה והחלטתי זו לנתבע בהתאם להוראות תקנה 215י(א). הנתבע יגיש כתב הגנה במועד הקבוע בתקנה 215י(ב), בהתאם להוראות תקנה 215ט(ב). לא יוגשו תצהירים או חוות דעת ולא יעשה שימוש באסמכתא או מסמך אשר לא צורף לכתב ההגנה, אלא ברשות בית המשפט.
התובע יוודא שהנתבע יגיש כתב הגנה במועד, ואם לא, יגיש בקשה מתאימה בצירוף אישור המסירה ותצהיר מוסר, בה תפורט הדרך בה בוצעה המסירה, הכתובת בה בוצעה המסירה, למי בוצעה המסירה, הקשר בין מקבל המסירה לנתבע והדרך בה אומתה כתובת הנתבע.
לא יוגש כתב הגנה במועד ולא תוגש בקשה כאמור לעיל, ינמק התובע תוך 45 מהיום מדוע לא תימחק התובענה מחוסר מעש. לא יוגש נימוק במועד, ישקול בית המשפט למחוק את התביעה מחוסר מעש ללא הודעה נוספת.
קובעת לדיון בתובענה ליום 16.9.13 בשעה 13:00.
בעלי הדין יתייצבו לישיבה בעצמם .
כל אחד מבעלי הדין אחראי להתייצבות העדים מטעמו.
בעלי הדין יהיו ערוכים לסכם את טענותיהם בעל פה בתום הדיון .
תזכורת פנימית עם תום המועד.
המזכירות תודיע.


מעורבים
תובע: שמואל עבער
נתבע: ולדימיר איוון
שופט :
עורכי דין: