ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד פאיז נוג'ידאת :

בפני כבוד השופט גיל קרזבום

מאשימה

1. מדינת ישראל

נגד

נאשמים
1. פאיז נוג'ידאת

הודעה

לכבוד העד – אליהו טברו,
מצ"ב טופס זימון עדים שמולא על ידיך.
על מנת לטפל בהחזר הכספי שיעמוד לזכותך, אנא צרף צילום המחאה (שיק) או אישור הבנק על קיומו של חשבון פעיל כאמור בהנחיה הרשומה בהמשך למסמך זה.

לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהחזירו לבית משפט השלום לתעבורה בחיפה, לפקס שמספרו: 04-XXXX512, לידי מזכירות בית המשפט לתעבורה,
או בדואר - לכתובת : רח' פלי"ם 12, היכל המשפט, חיפה 33095

בהעדר מסירת פרטי חשבון הבנק לזיכוי וצילום שיק כאמור , לא יבוצע החזר.
יש להשיב את המסמכים המצורפים – במלואם !

לכבוד
בית משפט המחוזי/שלום/עבודה
כתובת : ____________________________________
או באמצעות פקס' מספר __________________לידי______________

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי __________

שם משפחה ____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק עד .

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט בצירוף צילום המחאה ואו/ אישור הבנק על ניהול חשבון.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מבניהם.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: פאיז נוג'ידאת
שופט :
עורכי דין: