ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאמי גנאים נגד קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים :

בקשה מס' 12

תובע
סאמי גנאים

נגד

נתבעות

  1. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
  2. עיריית בקה אלגרבייה
  3. שרביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. עיינתי בהודעותיהם של התובע ונתבעות 3-2 שהוגשו לפי החלטה מיום 10.6.2013.

2. בהמשך להחלטה מיום 19.9.2012 תידון שאלת החבות תחילה, בנפרד משאלת הנזק; בתוך כך תתברר השאלה אם האירוע שעליו נסבו טענות כתב-התביעה הוא תאונת דרכים או אירוע שפקודת הנזיקין חלה עליו.

3. בעלי-הדין יגישו את ראיותיהם בשאלות הללו במועדים כלהלן:
(א) התובע – עד יום 1.9.2013.
(ב) הנתבעות הדדית עד יום 3.11.2013 .

4. בד-בבד עם הגשת התצהירים יגיש כל אחד מהצדדים תיק מוצגים ובו כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם. לתצהיר המוגש לבית-המשפט יצורף כל מסמך שנזכר בו.

5. בעל-דין שיבקש לזמן למתן עדות עד שלא נתן תצהיר יגיש על כך בקשה מנומקת בכתב בציון תמצית העדות הצפויה והטעם בעטיו לא ניתנה בתצהיר. הבקשה תוגש במועד שנקבע להגשת תצהירי כל צד.

6. האמור בסעיף 5 יחול על כל בקשה לזימון עד מכל סוג שהוא או בקשה אחרת שעיינה בראיות הצדדים לרבות בקשה למתן עדות בתעודת עובד ציבור, בקשה לזימון עד לשם הצגת מסמכים ובקשה לזימון חוקרים לעדות.

7. תצהיר חוקר מטעם הנתבעות, ככל שיש כזה, יוגש לבית-המשפט במועד הקבוע בסע' 3(ב). בקשה לדחיית מועד הצגתו של תצהיר חוקר תוגש יחד עם התצהיר. הוגשה בקשה כזו, יצורף אליה במעטפה סגורה לעיון בית-המשפט בלבד תצהיר החוקר מושא הבקשה על כול נספחיו ו התיעוד שעליו הוא נסמך; החלטה בבקשה תינתן לאחר מתן זכות תשובה ותגובה.

8. בעל-דין שיבקש להתנגד להגשת מסמך שצורף לתצהיר או לתיק מוצגים של הצד האחר בשל כך שלא הוצג באמצעות עורכו יגיש על כך הודעה לבית-המשפט ולבעלי-הדין האחרים עד יום 1.12.2013. התנגדויות אחרות, אם תהיינה, תשמענה בישיבת ההוכחות.

9. בקשה שלא תוגש במועדים שנקצבו בהחלטה זו, יחול עליה האמור בתקנה 149(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי.

10. קדם-משפט מסכם לאחר הגשת תצהירים יתקיים ביום 26.12.2013 בשעה 09:00.

11. ימי פגרה יבואו במניין המועדים שנקבעו בהחלטה .

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סאמי גנאים
נתבע: קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
שופט :
עורכי דין: