ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הנרי רוזנברג נגד רוברט רכניץ :

בפני כבוד השופט משה בר-עם

תובעים

  1. הנרי רוזנברג
  2. וויויאן גלוק
  3. HVR JERUSALEM LLC LLC

נגד

נתבעים

  1. רוברט רכניץ
  2. בומל ג'רוסלם 1, אל אל סי
  3. י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
  4. בנק דיסקונט לישראל בעמ (פורמלי)
  5. קרתא חברה לפיתוח מרכז ירושלים בע"מ (בפירוק), חברה ממשלתית מס' 520029182 (פורמלי)

החלטה

הנני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית במועדים כדלקמן:

1. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 18.8.2013, העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבעת, הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 20.10.2013. העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית לבית המשפט ולצד שכנגד.

הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים, שבעניינם לא הוגש תצהיר, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית.

3. במקביל להגשת התצהירים, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, ערוכים וממוספרים בסדר עולה. הנתבע ימספר את תיק המוצגים שלו בהמשך למספור תיק המוצגים של התובע. לתיקי המוצגים יצורפו אך ורק מסמכים רלוונטיים לתובענה, ובכלל זה חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור, שבדעת הצדדים לסמוך עליהם, במהלך הדיון ואלה יתקבלו כראיות קבילות בתובענה, אלא אם כן תעלה, בתחילת הדיון הראשון שלאחר הגשתם, טענה כנגד קבילותן. יחד עם זאת, הצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין משקלם של המסמכים שיצורפו לתצהיריהם, בסיכומיהם. הצדדים יהיו מנועים להגיש מסמך אשר לא צורף לתיק המוצגים.

ככול שיבקש מי מהצדדים להגיש תצהיר במסגרת תצהיריו (או מסמך בתיק מוצגיו) ערוך בשפה האגלית, יצרף תרגום ראוי של התצהיר לשפה העברית ובהיעדר טענות של בעלי הדין שכנגד, במהלך קדם המשפט, יתקבל התרגום כמשקף נכונה את תוכנו של התצהיר ( או המסמך).

4. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי לטעון בעניינם, במסגרת סיכומיו ולא ייחשב כמוותר על זכות לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם.

5. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את העדות באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו.

6. המשך הדיון נקבע לקדם משפט ליום 14.11.2013 בשעה 09.00.

7.

לעיון ליום 19.8.2013

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הנרי רוזנברג
נתבע: רוברט רכניץ
שופט :
עורכי דין: