ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפי רווה נגד דורון כריסי :

בפני כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

  1. רפי רווה
  2. שדמה רווה
  3. כנען אביב
  4. מריאנה אביב
  5. אביב ירון
  6. אביב מלכה

נגד

משיבים

  1. דורון כריסי
  2. ציפורה פרנקו-כריסי
  3. מרק עמיאל

החלטה

בקשת רשות ערעור על שלוש החלטות בית משפט השלום בהרצליה (כבוד השופטת חנה קלוגמן) בת'א 42162-01-12 במסגרתו מתבררת תובענת המבקשים כנגד המשיבים הנוגעת למגרשים צמודים שכל אחד מהם רכש ולתכניות הבניה בגינם.

בהחלטה הראשונה מיום 16.5.13 הנוגעת למחיקת טענות או מחיקת סעיפים מכתבי הטענות קבעה ערכאה דיונית כי זו "תעשה במשורה שכן יש להעדיף בירור המחלוקת לגופו של ענין על פני הכרעה פרוצדורלית בשלב מקדמי יחד עם זאת כאשר כתבי הטענות או חלקים מהם הינם בלתי רלבנטיים, הרי שלצורך יעול הדיון נכון יהיה למחוק סעיפים אלו כבר בשלב המקדמי של הדיון.."

לטענת המבקשים היה על ערכאה דיונית למחוק בין השאר את מלוא סעיף 5.17 לכתב ההגנה וכן את סעיף 5.32 לכתב ההגנה של המשיבים.

ברי מתוך ההחלטה שאין מדובר בהחלטה סופית הגורמת למבקשים נזק בלתי הפיך וכל טענותיהם לגופו של ענין נשמרות להם והם יוכלו להעלותם בשלב הדיון המתאים. מדובר בהחלטה שהיא בליבת שקול הדעת של הערכאה הדיונית ואין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בהחלטות כגון אלה.
אין שום פגם ממשי בכך שערכאה קמא בחרה לדחות שאלות של קבילות ורלבנטיות למועד אחר של הדיון. וראו בין השאר עמדת בית המשפט העליון ברע'א 368/13 הרשות הפלשתינית נגד ליטבק ואחרים.

לפיכך הבר'ע על החלטה זו נדחית.

בהחלטה השניה והשלישית מיום 20.5.13 נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית כדלקמן " התצהירים יוגשו בהתאם להחלטתי מיום 16.5.13. בדיון הבא אדון בבקשות הנוספות או לחילופין תינתן החלטה לאחר הדיון הנוסף. בשלב זה איני משנה את החלטתי מיום 16.5.13. כל בקשה נוספת שתוגש יש להמציאה לצד השני למתן תגובה ואתייחס לבקשות במועד הדיון הבא .."
לטענת המבקשים ההוראה על הגשת תצהירים באה לפני שנסתיים השלב המקדמי נוכח כך שהמשיבים לא התייחסו כלל לדרישת המבקשים לגילוי כללי וספציפי של מסמכיהם ולא ענו על שאלוני המבקשים.

מתוך ההחלטה עולה כי גם היא אינה סופית ויש להניח שאם יהיה מקום עקב הבקשות הנוספות שעדיין לא נדונו תינתן למבקשים האפשרות לתקן תצהיריהם. לכן, גם בנושא זה לא היה מקום לערב את ערכאת הערעור ובפרט נוכח הוראות צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור ) תשסט 2009 בסעיף 1 (1).

לפיכך, גם הבר'ע על החלטה זו נדחית.

המבקשים ישאו בהוצאות ההליך לטובת המשיבים בסך 10.000 שח

ערבון שהופקד על פירותיו יחולט על חשבון ההוצאות.

המזכירות תודיע מיד לצדדים

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפי רווה
נתבע: דורון כריסי
שופט :
עורכי דין: