ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן אורי נגד בריסק צפריר :

בקשה מס' 30
בפני כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקש

בריסק צפריר
ע"י ב"כ עו"ד יוסף וינראוך

נגד

משיבים
1. עו"ד קובי בן איון
בתפקידו כנאמן לנכסי החייב צפריר בריסק

2. כונס הנכסים הרשמי - מחוז ת"א
ע"י ב"כ עו"ד נטע כצמן יעקובוביץ

החלטה

עיינתי בבקשתו של מר צפריר בריסק ( להלן: "החייב"), העוסקת בהצעה המוצגת על-ידו כ"הסדר נושים משופר". לא אוכל לקבלה, וזאת בנסיבותיו הספציפיות של המקרה שבפני.
עניין לנו בהצעת הסדר שחלקה מיועד להשתלם לאלתר, מנכסים כאלו ואחרים ומצדדי ג'; וחלקה בתשלומים עיתיים שיבצע החייב מדי חודש לאחר שיאושר ההסדר. אכן, בנסיבות רגילות בהן מוצעת הצעת הסדר, אף אם היא נראית לבית המשפט נמוכה, יבכר בית המשפט שלא להכריע על-אתר, אלא לאפשר לחייב את יומו במובן זה, כי תכונס אספת נושים אשר תדון בכדאיות ההצעה, וזאת בהשוואה לחלופות אחרות העומדות על הפרק.
אלא מאי? נסיבות המקרה שונות, נוכח העובדה כי כבר ניתנה על-ידי החלטה, שדחתה את התנגדויות החייב לביצוע מכר של בית רב-ערך שהוא מתגורר בו, ואשר סכום המימוש שלו נראה ככזה העולה בהרבה על המוצע בהצעת ההסדר הנוכחית. זאת, אף אם אתעלם מכך כי חלק מהמוצע כלל אינו בגדר תשלום וודאי, ופרוש על פני שנים; כמו גם מטענות הנאמן כי על מימוש חלק מהמקורות נשוא ההסדר תחול חובת מס שתצמצם משמעותית את הסכום שישולם לנושים.

ספק גדול אם יש נפקא מינה לעניין זה בעצם העובדה כי החייב הגיש בקשה למתן רשות ערעור לבית המשפט העליון ( ולעניין זה אעיר, כי אין זו הפעם הראשונה בה הוא מגיש ערעורים ועתירות, אשר לא כולן הוכתרו בהצלחה, וזאת אם לנקוט לשון עדינה). אין צורך להכביר מילים אודות הכלל, כי החלטה שביצועה לא עוכב, הינה מחייבת ויש לקיימה אף אם הוגש עליה ערעור; קל וחומר, שהדבר נכון בכל הנוגע להסתמכות על קיומה בכל הנוגע להשוואת המימוש שהיא מציעה לתועלתה של הצעה שמציע החייב.
זאת ועוד; ספק גדול אם יש רבותא "' תמורה נוספת" שמציע החייב בדרך של הסרת התנגדותו הוא לתביעות החוב כפי שהוגשו. דבר זה עשוי, לכל היותר – ואיני קובעת כל ממצא בעניין – לעורר תהייה בדבר טיבן של טענות החייב בערעוריו השונים או בחלקם.
כך או אחרת, ספק גדול אם בנסיבות המקרה ניתן לראות בויתור של החייב על ערעורים כתוספת ממשית לכדאיות הסדר החוב שהציע, וזאת בלשון המעטה; לכל היותר, הדבר עשוי לשנות את דרך החלוקה של הכספים בין הנושים השונים, וזאת כאשר ספק גדול אם ההצעה הנוכחית – לא כל שכן חלקה שישולם מיידית – יכול אף להתקרב לכיסוי מלא של החובות; אף אלו שיוותרו אם דרכו של החייב תצלח בחלק מערעוריו.
יוצא, כי בנסיבות המקרה, עולה ספק גדול, אם הבקשה הנוכחית אינה אלא ניסיון נוסף של החייב לעכב את הליכי המכר. זאת, באמצעות הצעה " משופרת", שעל-פניה מציעה לנושים פחות מאשר דמי המימוש, באורח שחלקו נפרש על-פני מספר שנים.

אי לכך, דין עמדת הנאמן וכונס הנכסים הרשמי להתקבל, ודין הבקשה להדחות.
בנסיבות המקרה, אך ורק נוכח היות המבקש ממילא חייב חדל פרעון, אין אני מחייבת אותו בהוצאות.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהן אורי
נתבע: בריסק צפריר
שופט :
עורכי דין: