ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נזיה אגבאריה נגד מועצה מקומית מעלה עירון :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקש:

נזיה אגבאריה
ע"י ב"כ עוה"ד באסל אבו דריס

נגד

המשיבה:
מועצה מקומית מעלה עירון
ע"י ב"כ עוה"ד עודד פלוס ואח'

פסק דין

המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה על כך שהמשיבה מחייבת את הקבוצה שאותה הוא מבקש לייצג בריבית פיגורים על תשלומי ארנונה בשיטת ריבית דריבית חלף ריבית רגילה בהתאם לחוק.

בד בבד עם התביעה הגיש המבקש בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

המשיבה הגישה הודעת חדילה לבית המשפט ובהתאם להודעה זו החליטה המשיבה לחדול משיטת גביית הריבית לגבי תשלומי החובה (הארנונה) לפי שיטת ריבית דריבית, והחל מתאריך 1.7.2013 תגבה המשיבה בגין תשלומים אלה ריבית רגילה בשיעור של 9% לפי הוראות החוק.

כמו כן הגיעו הצדדים לידי הסכמה שלפיה תשלם המשיבה למבקש שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 38,000 ₪ וכן גמול למבקש בסכום של 2,000 ₪, וזאת בתוך 30 יום ממועד אישור הודעה זו.

על יסוד האמור לעיל מבקשים הצדדים כי בית המשפט יורה על דחיית התביעה ודחיית הבקשה לאישורה כייצוגית, וכי בית המשפט יאשר את הגמול ושכר הטרחה לפי המוסכם בין הצדדים.

לבקשה מצורף תצהיר גזבר המשיבה, התומך באמור בהודעת החדילה, וכן מצורף מכתב הגזבר מיום 10.6.13 לחברת מטרופולינט בע"מ בדבר ביטול חיוב ריבית דריבית בגין פיגור בתשלומי חובה.

על יסוד כל האמור לעיל אני מאשר את הודעת החדילה לפי המבוקש ומורה על דחיית התביעה ודחיית הבקשה לאישורה כייצוגית.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 2,000 ₪ וכן שכר טרחת עו"ד בסכום של 38,000 ₪ (כולל מע"מ).
התשלום יבוצע על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין (הפגרה כלולה במנין הימים) שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

הדיון הקבוע בבקשה זו ליום 29.9.13 – מבוטל.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין לבאי כוחם של שני הצדדים, וכן תמציא המזכירות את העתק פסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.


מעורבים
תובע: נזיה אגבאריה
נתבע: מועצה מקומית מעלה עירון
שופט :
עורכי דין: