ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרים חייטוב נגד טל טויטו :

בפני כבוד השופטת יעל אילני, סגנית נשיאה

התובעת:

מרים חייטוב

נגד

הנתבעות:

  1. טל טויטו
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק אשר הוגשו מטעם הצדדים, להלן הצעתי לפשרה:
נזק לא ממוני - 9,600 ₪
עזרת הזולת, לרבות עזרת מיטיבים,
והוצאות מכל סוג (לרבות הוצאות נסיעה
מוגברות) עבר ועתיד - 50,000 ₪

לסכום המתקבל יוסף שכר טרחת עו"ד ואגרה.

הצדדים יבואו ביניהם בדברים ויודיעו, בתוך 40 יום, אם הגיעו לידי הסדר.

ככל שלא יושג הסדר - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1.9.13 עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10.10.13.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה

יעל אילני, שופטת
סגנית נשיאה


מעורבים
תובע: מרים חייטוב
נתבע: טל טויטו
שופט :
עורכי דין: