ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר אהבן רן נגד עמותת מישרים - אפיקי חינוך בדרכי אבות ע"ר מס' 580463529 :

18 יוני 2013
לפני: כבוד השופט מירון שוורץ

התובעים:
1.יאיר אהבן רן
2. זילברברג עמיחי
3. חניה חן
4. מזל טוב יהושע
5. לוגסי בת חן
6. אלישע יוסף
7. בן אהרון אמיתי
ע"י ב"כ: עו"ד משה שופל

-
הנתבעים:
1. עמותת מישרים - אפיקי חינוך בדרכי אבות ע"ר 2 .בנימין גוטליב
ע"י ב"כ: עו"ד אריאל הרשושנים

החלטה

בתיק זה הוגשו בקשות, הודעות ו"עדכונים" רבים שעניינ ם גילוי ועיון במסמכים, הן מטעם התובעים והן מטעם הנתבעים. המסמכים האחרונים העומדים לפני הינם "הודעת עדכון מטעם התובעים" מיום 14.6.13 ו "הודעה מטעם הנתבעים" מיום 16.6.13. למרבה הצער, הצדדים לא הצליחו ליישב ביניהם עניינים אלו וכפועל יוצא מכך , הליך הגישור אליו הופנו, טרם החל.

על מנת שיוכלו הצדדים לנצל את הזמן שנותר עד למועד הדיון הבא, לצורך קיום ישיבת הגישור, הנני מורה כדלקמן:

1. מהודעת העדכון מטעם התובעים עולה כי מבחינתם, הושלם הליך גילוי המסמכים משהמציאו הנתבעים את המסמכים אשר נתבקשו על ידם. באשר לבקשת הנתבעים לעיין במסמכים ספציפיים, מצויין בהודעה מטעם התובעים רק כי הוצע לב"כ הנתבעים להגיע למשרד ב"כ התובעים ולצלם "כל מסמך שגולה לנתבעים ע"י התובעים וחסר לו בעניינינו".

משלא מצאתי בהודעת התובעים כל טעם או התייחסות ענייניים באשר לאפשרות לעיין במסמכים הספציפיים המבוקשים (המפורטים בסעיף 3 להודעת הנתבעים האחרונה , וכן בהודעות הנתבעים שקדמו לה), אני מורה לתובעים למסור העתק המסמכים המבוקשים לידי הנתבעים, תוך 14 יום מהיום. במידה והמסמכים המבוקשים או חלק מהם, אינם מצויים ברשות התובעים , יציינו זאת בתצהיר ערוך כדין שיישלח לידי הנתבעים .

התובעים יודיעו לבית הדין תוך 21 יום מהיום על השלמת האמור.

מובהר כבר עתה כי במידה ותידרש החלטה נוספת בעניין, אפשר שיושתו במסגרתה הוצאות הכרוכות בה, כך שטוב יעשו הצדדים אם יגיעו להבנות בכל מחלוקת בעניין, ככל שתהיה כזו.

2. הצדדים יגישו לבית הדין הודעה משותפת על סיום הליך גילוי המסמכים ומועד חדש לישיבת גישור, תוך 30 יום מהיום.

3. בנוסף, ב"כ התובעים יגיש תוך 7 ימים מהיום, בקשה מנומקת למחיקת תביעת תובע אשר אינו מעוניין להמשיך בתביע תו, ככל שקיים תובע כזה, שכן עולה לכאורה מאחת ההודעות שהגיש לתיק, כי התובע מס' 4 "ביקש לפרוש מתביעתו" .

למעקב המזכירות בעוד 10 ימים מהיום.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג (18 יוני 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, שופט


מעורבים
תובע: יאיר אהבן רן
נתבע: עמותת מישרים - אפיקי חינוך בדרכי אבות ע"ר מס' 580463529
שופט :
עורכי דין: