ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התובעת: ד"ר סיגל שוורץ נגד הנתבע: ד"ר דניאל אנגל :

ס"ע - 4703-02-11

18 יוני 2013
לפני: כבוד השופט אלכס קוגן

התובעת: ד"ר סיגל שוורץ
ע"י ב"כ עו"ד חדי

-
הנתבע: ד"ר דניאל אנגל
ע"י פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

החלטה

1. זמנו של בית הדין אינו הפקר וכתוצאה מהתנהלות לא ראויה של ב"כ התובעת בתיק זה, ירדו לטמיון יומיים שלמים של שמיעת הוכחות שנקבעו לפני חודשים רבים לתאריכים 26.6.13 ו- 3.7.13 כשמראש שוריינו שני מועדים אלו כימים מלאים לשמיעת כל ההוכחות בתיק .

2. בתיק זה היתה השתלשלות די ארוכה לגבי בקשות של ב"כ התובעת לשאלונים וגילוי מסמכים והחלטה מנומקת אחרונה שניתנה בענין זה היא מיום 27.2.13 במסגרתה בקשת התובעת מיום 12.2.13 לחיוב הנתבע להשיב על שאלון במלואו נדחתה ונקבע, כי ב"כ הנתבע ימציא לחברו לא יאוחר מיום 7.3.13 תצהיר גילוי מסמכים .

עוד נקבע באותה החלטה מיום 27.2.13, שככל שהתובעת חפצה לקבל צילום מתיקה האישי עליה לשלוח התחייבות כלשהי כאמור בסעיף 22 לתגובתו של ב"כ המדינה מיום 26.12.13 מה גם שכפי שעלה מתגובתו הנ"ל של עו"ד גולן התיק כבר צולם על ידי התובעת או מי מטעמה בעבר.

באותה החלטה מיום 27.2.13 נקבע, כי על ב"כ התובעת להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה תוך 30 יום מקבלת תצהירי גילוי המסמכים.

3. ביום 21.4.13, הגיש ב"כ התובעת בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת כשבאותה בקשה הובהר, כי ביום 12.3.13, הומצא לו תצהיר גילוי המסמכים ונעתרתי לאותה בקשה כך שהיה על ב"כ התובעת להגיש תצהירי עדות ראשית תוך 30 יום ממועד העיון במסמכים, כשעינינו רואות, כי התיק כבר צולם בעבר.

4. אך גם אם במהלך כל השנים שחלפו מאז עבדה התובעת עם הנתבע בזמנים הרלוונטים לתביעה, לא עלה בידי התובעת או מי מטעמה לצלם את תיקיה מהמדינה, לא העלתי בדעתי שהתובעת תמצא לנכון לעיין בתיקיה, המצויים במדינה, רק ביום 27.5.13, ולא ברור מדוע במעמד זה בו היא עיינה במסמכים, לא צולמו אותם מסמכים מבוקשים.

5. רק ביום 30.5.13, שלח ב"כ התובעת מכתב לחברו בו הוא מבקש לקבל באופן גורף את כל המסמכים המצוים בשלושה קלסרים בהם עיינה התובעת במשרדו של עו"ד טל גולן ביום 27.5.13.

6. כאשר קיבל על עצמו עו"ד אורון חדי את יצוגה של התובעת וראה את המועדים ששוריינו מראש לשמיעת כל ההוכחות בתיק , היה עליו לעשות כל שאל ידו בכדי לדאוג לכך שמרשתו או מי מטעמו יעיין במסמכים המצויים בידי המדינה בהקדם האפשרי וככל שהוא חפץ לצלם מסמך כלשהו לצלמו בהקדם האפשרי ולא ליצור מצב לפיו ימים ספורים לפני מועדי ההוכחות שנקבעו לפני זמן רב, הוא עדיין טוען, כי לא קיבל לידיו את מלוא המסמכים.

7. בהתנהלותו זו של ב"כ התובעת לא נוכל לקיים את דיוני ההוכחות במועדים שנקבעו מראש שכן גם אם הוא יגיש את תצהירי התובע ת תוך ימים ספורים, עדיין לא ישאר מספיק זמן לאפשר לנתבע להגיש תצהיריו.

8. עלינו לזכור, כי היה זה דווקא ב"כ הנתבע שהעיר את תשומת לב בית הדין ביום 16.6.13, לכך שלא נוכל לקיים את ישיבות ההוכחות במועדים שנקבעו מבעוד מועד משום שב"כ התובעת טרם הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה.

9. יש פה התנהלות לא ראויה של ב"כ התובעת אשר יצר סחבת מיותרת שגרמה לכך ששני ימי דיונים מלאים שיועדו מראש לשמיעת ההוכחות בתיק זה, ירדו לטמיון.

10. על מנת להביא קץ לסאגה של העיון והגילוי במסמכי הנתבע נקיים ביום 26.6.13 בשעה 09:20 דיון בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

לדיון יגיע ב"כ הנתבע עם הצילום של שלושת הקלסרים המצוינים במכתבו של ב"כ התובעת מיום 30.5.13 ובמעמד הדיון ימסרו צילומי המסמכים לב"כ התובעת.

ב"כ הנתבע יודיע תוך 7 ימים מהי העלות המבוקשת של צילום המסמכים הנ" ל בה תשא התובעת ולפקודת מי אמור להרשם השיק בגין צילום המסמכים הנ"ל.

במועד הדיון תגיע התובעת עם השיק כאמור בהודעתו של ב"כ הנתבע.

11. בהחלטתי מיום 16.6.13, ביקשתי מב"כ התובעת הבהרות מדוע בנסיבות שנוצרו אין מקום לחייב את התובעת בהוצאות גבוהות לטובת אוצר המדינה ומתגובתו שהוגשה ביום 18.6.13 ועיון ביתר כתבי בית הדין שוכנעתי כי זהו המקום לפסוק הוצאות לטובת אוצר המדינה זאת בשל יצירת סחבת זמנים לא ראויה שגרמה באופן בוטה לבזבוז זמנו של בית הדין אותו ניתן היה ליעד לתיקים אחרים.

12. אשר על כן, אני מחייב את התובעת לשלם הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך של 10,000 ₪ תוך 30 יום ללא כל קשר לתוצאה הסופית בתיק.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: התובעת: ד"ר סיגל שוורץ
נתבע: הנתבע: ד"ר דניאל אנגל
שופט :
עורכי דין: