ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד מאזן איוב נגד עון :


בפני כבוד השופטת אביגיל זכריה

המבקש:

עו"ד מאזן איוב

נגד

המשיבים:

עאסי מאג'דה ואח'

החלטה

התיק שבנדון הועבר לטיפולי ביום 17.6.13 בהתאם להחלטת כבוד סגנית הנשיא בש.

בבקשה שבפניי עותר המבקש למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבים האוסר על המשיבים לפעול או לבצע כל פעולה בחלקה 46 גוש 19644 (להלן – המקרקעין) וזאת עד שתתברר ותוכרע תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין שהוגשה על ידו בד בבד עם בקשה זו.

מהבקשה עולה כי המבקש רכש בחודש מרץ 2013 זכויות בהיקף של 4/8 מהמקרקעין נשואי הבקשה ממר סלים מחול ונרשמה לטובתו הערת אזהרה . המשיבים 1-4 הינם הבעלים הרשומים ו/או המחזיקים של 1/8 מהמקרקעין בהתאם לנסח שצורף לבקשה.

מהבקשה עולה כי המבקש מעוניין לפעול לחלוקת החלקה על דרך של פירוק השיתוף במקרקעין ואולם לטענתו המשיבים מתנגדים לכך וכבר הצהירו בפניו שיערימו קשיים בעניין זה. עוד ציין המבקש בצורה כוללנית, ללא פירוט נסיבות או תאריכים, כי הבחין באנשים זרים המבקרים במקום ובטרקטור הפועל בשטח.

המבקש עותר למתן הסעד הזמני כפי שצוין לעיל על מנת למנוע ביצוע פעולות שיהיה בהן כדי למנוע או לסכל חלוקת המקרקעין ככל שתאושר בסופו של ההליך העיקרי.

לאחר עיון בבקשה, בתצהיר שצורף לה, בנספחיה, ובכתב הטענות העיקרי על נספחיו לרבות הסכם המכר נחה דעתי כי בנסיבות העניין ובשים לב לאופי בו הועלו הטענות בבקשה לא התמלאו התנאים הקבועים בדין למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד וראוי לברר את הבקשה בדיון שיתקיים במעמד שני הצדדים.

נקבע לדיון במעמד הצדדים ליום 25.6.13 שעה 12:30.
בנסיבות העניין ועד מועד הדיון בבקשה יימנעו כל המשיבים מביצוע פעולות משפטיות ואחרות במקרקעין, בעצמם או על ידי מי מטעמם, שיש בהן כדי לשנות את המצב הקיים כפי שהיה ערב הגשת הבקשה ביום 13.6.13 (להלן – הסעד הארעי) .

המבקש ימציא במסירה אישית עותק מהבקשה על נספחיה + כתב הטענות העיקרי + החלטה זו לידי המשיבים עד ליום 20.6.13 שעה 12:00 וימציא עותק מאישורי המסירה לתיק בית המשפט שאם לא כן יפקע הסעד הארעי שניתן.

המשיבים יהיו רשאים להגיש תמצית תגובתם לבקשה עד ליום 23.6.13 שעה 12:00.

המזכירות תביא את התיק לעיוני עם קבלת אישורי המסירה ולא יאוחר מיום 21.6.13.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד מאזן איוב
נתבע: עון
שופט :
עורכי דין: