ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זיאד אבו פארה נגד חיים זקן בנין והשקעות בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

המבקשת (הנתבעת)
1. חיים זקן בנין והשקעות בע"מ ח.פ. 510823693
ע"י ב"כ: עו"ד סאמר חג'אזי
-
המשיב (התובע)
1. זיאד אבו פארה ת.ז. XXXXXX026
ע"י ב"כ: עו"ד ואיל דראושה

פסק דין

1. המשיב הגיש כנגד המבקשת תביעה לתשלום רכיבי שכר שונים, תנאים סוציאלים וכן פיצויי פיטורין. על פי הנטען בכתב התביעה, פוטר המשיב על ידי המבקשת בחודש מאי 2012. תביעתו הועמדה על סך כולל של 65,118 ₪.

2. ביום 8.5.2013 הגישה המבקשת בקשה לדחיית התביעה על הסף ולהארכת מועד להגשת כתב הגנה.

3. בבקשתה טענה המבקשת כי לאחר סיום עבודתו של המשיב, בחודש יוני2012, שולם לו תשלום כנגד חתימתו על כתב ויתור וסילוק שבו מאשר בין היתר כי שולם לו כל המגיע לו וכי לא פוטר כלל. לבקשתה צרפה המבקשת תצהיר וכן עותקים של כתב הויתור והסילוק בעברית ובערבית, חתומים, לטענתה , על ידי המשיב ושני עדים.
המבקשת הוסיפה כי לאור האמור פנה בא כוחה אל ב"כ המשיב מיד לאחר קבלת כתב התביעה ודרש ממנו למחוק אותה, אלא שפנייתו לא נענתה.
לפיכך, טענה כי הגשת התביעה נעשתה בחוסר תום לב ובהעדר עילה ויש לדחותה על הסף.

4. בהחלטתי מיום 12.5.2013 הוריתי למשיב להגיב לבקשה זו בתוך 14 יום.

5. המשיב לא הגיש תגובתו במועד שנקצב לו ואף לא לאחריו, ולפיכך ניתנה לו ארכה לעשות כן בתוך 7 ימים וזאת בהחלטתי מיום 3.6.2013. בהחלטה זו הובהר כי ככל שלא תתקבל תגובה, תנתן החלטה על יסוד הבקשה בלבד.

6. למחרת היום הגישה המבקשת בקשה נוספת לדחייה על הסף של התביעה בשל העדר תגובה.

7. עד היום, בחלוף למעלה מ14 יום מיום שנמסרה לב"כ המשיב ההחלטה מיום 3.6.2013 נמנע המשיב מלקיים החלטותיו של בית הדין .

8. מקובלנו כי מחיקת התביעה או דחייתה על הסף הן אמצעים הננקטים בלית ברירה, ופתרון המחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף.

9. עם זאת, כאשר המשיב אינו מקיים כלל את החלטות בית הדין, ומונע בירור טענתה של המבקשת , אשר כשלעצמה , אם יש בה ממש, יתכן מצדיקה דחיה או לכל הפחות מחיקה על הסף, אני מוצאת לנכון להענות לבקשה, בסייג שיפורט להלן.

10. סעד של דחיית התביעה הינו סעד קיצוני אשר ינקט רק כאשר שוכנע בית הדין שלו ישמע הדיון לגופו, אחד יהיה דינו להדחות. אמנם העולה מכתב הויתור והסילוק מחד, ומן העובדה כי בכתב התביעה בחר המשיב להתעלם מקיומו ומקיום התשלום בעקבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים , מאידך- מצביע על כי לכאורה יתכן ודין תביעת המשיב להדחות לגופה. ואולם כיוון שעמדתו של המשיב לא נשמעה, נמנע מלדחות תביעתו ונסתפק במחיקתה .

11. לפיכך ובגדר הוראות תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, על כל תתי סעיפיו, נמחקת התביעה.

12. המשיב ישלם למבקשת הוצאות בקשה זו בסך 500 ₪ .

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, (18 יוני 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: זיאד אבו פארה
נתבע: חיים זקן בנין והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: