ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל אביטל נגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט מנחם (מריו) קליין

התובע/המבקש

גבריאל אביטל

נגד

הנתבעת/המשיבה

הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

החלטה

רקע וטענות הצדדים

בפניי שתי בקשות מקדמיות בתיק: בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום התעסוקתי , ובקשה לגילוי מסמכים ספציפיים.
מר גבריאל אביטל, יליד 1958 (להלן: "התובע"), הגיש תביעה כנגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת") המבטחת את התובע בפוליסה לביטוח חיים הכוללת הרחבה לגילוי מחלות קשות ואובדן כושר עבודה.
התובע לקה במחלה ממארת אשר פגעה בגופו ובייחוד באגן המפשעה וברגלו. המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו כתוצאה מהמחלה ונקבע ו לו נכו יות רפואיות בשיעור של 69% עם אובדן כושר עבודה.

ב"כ התובע המלומד עתר למינוי מומחה, בתחום התעסוקה, על מנת שיחווה דעתו בדבר השפעתה של הפגיעה הפיזית בתובע ולהוכחת טענותיו בדבר אובדן כושר עבודה של התובע, שהינו בסיס ועילת תביעתו.

ב"כ הנתבעת המלומדת התנגדה לבקשת התביעה וטענה כי בהתאם לתקנה 127 לתקנת סדר דין האזרחי, התשמ"ד 1984, אין להיעתר לבקשו זו, ומשהגיש התובע את תביעתו מבלי לתמוך אותה בחוות דעת רפואית, אזי מנוע הוא מהעלאת טענה כלשהי בתחום הרפואה.
הנתבעת טענה עוד כי מי שמבקש לקבל פטור מהגשת חוות דעת, עליו לציין טעמים מיוחדים, דבר שלא נעשה במקרינו דנן.

כמו כן, הגיש ה הנתבעת בקשה לעיון במסמכים ספציפיים, אשר בקשה מהתובע להמציא לה אותם, לטענתה מניעת עיון במסמכים אלו, מעכבת את ניהול התיק ופ וגעת בהגנתה של הנתבעת.
בתגובתו טען התובע כי המדובר הם במסמכים כלליים, שאינ ם רלוונטיים למחלוקת שבתביעה, ואינה מבוססת על תנאי הפוליסה.
עוד הבהיר התובע כי הוא העביר את כל המסמכים הרלוונטיים שבחזקתו, ענה על שאלון מלא, ושתף פעולה לשם קידום התיק.

דיון והכרעה

ברור הוא שאפילו בתיקי פלת"ד, מינוי מומחה תעסוקתי, מחייבת בחינה מיוחדת והיא לא תעשה כדבר שבשגרה, (ראה לעניין זה: רע"א 5124/93 ציון חברה לביטוח בע"מ נ' זועבי, צלטנר 1961, ת.א (י-ם), 317/90 ריבחי נ' סעדי ואח', צלטנר 888, בש"א (חי), 15168/00 גרסי נ' טוני ואח', תק-מח 2002 (2) 1565) והוא הדין לדעתי כשמדובר בתביעה חוזית על פי פוליסה.
עם זאת, הניח התובע תשתית מספקת בכדי להוכיח שהמינוי הוא הכרחי בכדי להגיע לחקר האמת בתיק זה.

כאן למשל, במסמך הרפואי מטעם ד"ר סיימון צבי, מומחה לאונקולוגיה, כותב בין היתר:

"יש לציין כי לאור מצבו הירוד הכאבים הקשים במפשעה התמונה הקשה של נזקי קרינה לא ניתן לקבוע כי אין כעת מחלה ממאירה פעילה, ואני מתייחס אליו כחולה אונקול וגי לכל דבר הדרוש מעקב צמוד"

התובע פרט את מצבו הכלכלי הקשה והקושי שיש לו לממן מומחה מטעמו כשיש לזכור שכל התיק עומד על השאלה האם הוא איבד את כושר עבודתו או לאו.
כשנימוקים אלו מצטרפים לאמור במסמכי המל"ל, אני רואה לנכון להעתר לבקשה, ומורה על מינוי ד"ר אלון פרץ כמומחה מטעם בית המשפט, להערכת נכותו הצמיתה של התובע כתוצאה מהאירוע הנטען, שיעורה, נכויות זמניות אם היו, והצורך בהמשך טיפול רפואי ושיקומי והשפעת כל אלו על כושר עבודתו של התובע .

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי שבידיהם, עד ולא יאוחר מיום 1/8/013.
על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 1/11/013.
הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 4,500 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת תישא הנתבעת בהוצאות המומחה.
התביעה תגיש טיעונים מפורטים, בהתבסס על תנאי הפוליסה, על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 1/12/013.
ההגנה תגיש תגובה לטיעוני התביעה וטיעונים מטעמה עד ולא יאוחר מיום 1/01/014.

באשר לבקשת הנתבעת לעיון במסמכים, הרי הלכה פסוקה היא שהגשמת עיקרון גילוי האמת ועשיית צדק מחייבת חשיפה של כל חומר, מסמכים ונתונים הצריכים לעניין העומד במחלוקת.
לפיכך, ערך החתירה לאמת ועיקרון הגילוי והחשיפה של חומר רלבנטי הנדרש לצורך המשפט גורם לחובה על בעל הדין להמציא כל מסמך רלבנטי לעניין שברשותו, וכל פרט שבידיעתו העשוי לשרת את גילוי האמת [תקנות 105 עד 118 לתקנות סדר הדין האזרחי].

אשר על כן, הנני נותן צו לגילוי ולעיון ב מסמכים כנדרש.
התובע ימציא לידי הנתבעת המסמכים המפורטים בבקשה, תוך 30 יום או לחלופין תצהיר מפורט על המאמצים שנעשו בכדי לאתר את החומר ובאיזה מכשולים בלתי עבירים נתקל התובע. במצב כזה, יצרף התובע ייפוי כוח מסודר לב"כ הנתבעת שיאפשר לו לקבל מסמכים אלו מצדדי ג'.

המזכירות תשלח עותק מהחלטתי זו למומחה ולב"כ הצדדים ותעלה אלי התיק לתזכורת פנימית, לשם הכנת הצעת פשרה לצדדים ביום 5/1/014.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל אביטל
נתבע: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: