ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סופר ספרינקלר מערכות כבוי אש בע"מ נגד ש"י גיל פרוייקטים בע"מ :

בפני כבוד השופטת שרון גלר

התובעת

סופר ספרינקלר מערכות כבוי אש בע"מ

נגד

הנתבעת

ש"י גיל פרוייקטים בע"מ

פסק דין

בהתאם להסכמת התובעת בדיון מיום 30.5.12, ולהסכמת הנתבעת בהודעתה לתיק בית המשפט מיום 11.6.12, להלן הכרעתי בתובענה בדרך של פשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

בהתאם להסכמת הצדדים, ניתן פסק הדין על יסוד מכלול החומר המצוי בתיק בית המשפט, לרבות חקירת מומחה בית המשפט וסיכומים בכתב מטעם הצדדים, ללא הגבלה באשר לטווח סכומים כלשהו וללא הנמקה.

לאחר עיון במכלול החומר בתיק, אני קובעת, כי הנתבעת תשלם לתובעת סך כולל של 42,000 ₪.

מובהר, להסרת ספק, כי סכום זה נפסק בנוסף לסכומים בהם חוייבה הנתבעת בפסיקתא מיום 7.12.11.

כן תישא הנתבעת בהוצאות התובעת ובשכ"ט ב"כ בסך כולל של 5,000 ₪.

יובהר, כי בקביעת סכום ההוצאות ושכ"ט עו"ד הנ"ל, הובאה בחשבון, בין היתר, מתכונת ההכרעה בהליך זה בדרך של פשרה. כן הובאו בחשבון הוצאות התובעת, כנתבעת 1, בהליך הנוסף, אשר התברר במאוחד עם הליך זה ואשר הסתיים בהסדר פשרה (תביעת אלורומילי – ת.א. 4415- 03-11), וזאת, בהתאם להסכמת הצדדים בסעיף 4 להסדר הפשרה הנ"ל.

סכומים אלו ישול מו לתובעת בתוך 14 ימים מקבלת פסק הדין , ולאחר מועד זה, יישאו הסכו מים הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה עד לתשלומם בפועל.

המזכירות תשלח פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סופר ספרינקלר מערכות כבוי אש בע"מ
נתבע: ש"י גיל פרוייקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: