ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיסאוי ערין נגד עז' המנוח יסאוי :


בפני כבוד השופט בנימין ארבל

המבקש

עיסאוי ערין

נגד

המשיבים

  1. עז' המנוח עיסאוי
  2. אריה חברה לביטוח בע"מ
  3. מועין עיסאוי

החלטה

בפני, בקשת התובעת-המבקשת לפטור אותה מתשלום יתרת אגרה שהיא נדרשת לשלם לאוצר המדינה.

1. התובעת- קטינה אשר נולדה פגה, טוענת כי נגרמו לה נזקי גוף בשתי תאונות דרכים בהן הייתה מעורבת. האחת בהיותה בת חודש וחצי, והשנייה בהיותה בת חודשיים. לטענתה, בשתי התאונות סבלה, בין היתר, מאובדן הכרה, שבר בגולגולת ודימום תוך מוחי.

2. התובעת הגישה תביעתה ביום 4/1/2010. לאחר שמונה מומחה מטעם בית המשפט אשר הגיש חוות דעתו ולאחר שהתקיימו 8 ישיבות בתיק, ונקבעו מועדים להוכחות- אשר לא התקיימו, מטעמים הקשורים בב"כ התובעת- הוגשה על ידי התובעת , ביום 4/4/13 , בקשה להפסקת תובענה.

3. ביום 7/5/13 ניתן פסק דין המאשר את הפסקת התובענה.

4. כעת מבקשת התובעת כי אפטור אותה מתשלום יתרת אגרה.

5. לשיטת ב"כ התובעת, מאחר ומדובר בהפסקת תובענה להבדיל ממחיקתה, על בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ולפטור את התובעת מתשלום יתרת אגרה.

6. יתרה מכך מציין ב"כ התובעת, כי עסקינן בתובעת קטינה הרתוקה לכסא גלגלים, מתקיימת מקצבת ילד נכה ואין באפשרותה לשאת בתשלום סכום האגרה שהושת עליה.

7. מנגד טוענת ב"כ המדינה כי תקנות בית משפט (אגרות) תשס"ז -2007, (להלן: "התקנות") שותקות גבי מצב של הפסקת תובענה.

8. לשיטתה, תקנה 5 (ב)2 לתקנות מונה את המקרים בהם יהא בעל דין פטור מתשלום אגרה, כאשר הפסקת תובענה אינה נכללת במקרים הללו.

9. יתרה מכך, בתיק דנן התקיימו מעל ל-3 ישיבות קדמי משפט. על כן תנאי הסף של התקנה אינו מתקיים והיא אינה חלה בנסיבות המקרה.

10. עוד טוענת ב"כ המדינה, כי טענת המבקשת בדבר קשיים כלכליים האגרה אינה נתמכת בתצהיר ו/או בראיות לחוסר יכולתה לשלם אגרה כנדרש.

11. לאור דברים אלו ובהתאם לפסיקה חלה הוראת תקנה 5(ב)(3) לתקנות.

דיון

דין הבקשה להידחות.

12. תקנה 5(ב)(2) לתקנות קובעת, כי "בעל דין יהיה פטור מתשלום יתרת סכום האגרה האמורה בתקנת משנה (א), בהתקיים אחד מאלה ולפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית בהליך." מאחר ובנסיבות המקרה דנן, התקימו מעל 3 ישיבות קדם משפט אין תקנה זו חלה בעניינו.

13. נראה לי כי הדרך הראויה לילך בה, היא דרכה של תקנה 5 (ב) (3) ל תקנות הקובעת כדלקמן:

"בוטל, נמחק או נדחה ההליך לפני שהחל הדיון בו, כאשר לא חלה בענין פיסקה (2), ישלם התובע שליש מסכום האגרה החלה כאמור בתקנת משנה (א), בניכוי הסכום ששילם לפי פיסקה (1) בתוספת הפרשי הצמדה למדד".

התקנה מונה שלושה הליכים אשר בגינם יופחת סכום האגרה לשליש: ביטול, דחייה ומחיקה. התקנה אינה מדברת בלשון "הפסקת תובענה" כפי שהתרחש בעניינו. "ביטול" אינו הליך מוכר בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 (להלן:"תקנות סדר הדין האזרחי"). בע"א 312/82 כנעאן נ' דיאב, פ"ד לט (3) 25, 27;(1985) נאמר לענין זה:

"תקנות סדר הדין האזרחי אינן מכירות במושג "ביטול תובענה על ידי בעל דין". המושגים בהם נעשה שימוש בתקנות הם: מחיקה, דחייה או הפסקת תובענה. ואף-על-פי כן יש ולעתים לא דקים עורכי-דין ומבקשים ל"בטל" תביעה, כשברוב המקרים נעשה הדבר בהסכמת שני הצדדים המבקשים בכך להביא את ההתדיינות ביניהם לידי גמר".

נראה, כי מתקין התקנות לא דקדק בלשונו ובהשתמשו במונח "ביטול" , התכוון להפסקת תובענה, שהיא הדרך השלישית לסיומו של הליך. על פי הפסיקה התוצאה של הפסקת תובענה דומה לתוצאה של מחיקת כתב תביעה, משום שהתובע רשאי לחדש את תביעתו על-ידי הגשת כתב תביעה חדש באותה עילה. אף ברע"א 3771/12 המאגר הישראלי לביטוחי רכב (הפול) נגד יעקב קבודי (מיום 8/7/12) ציין כבוד השופט זילברטל, כי הפסקת תובענה משולה למחיקתה:

"הפסקת תובענה על-פי הוראת תקנה 154 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: ה תקנות) כמוה כמחיקת תובענה, במובן זה שבשני המקרים ניתן לשוב ולהגיש תובענה חדשה באותה עילה ולא ניתן יהיה לטעון להשתק עילה (ע"א 579/90 רוזין נ' בן-נון פ"ד מו(3) 738 (1992)). (הדגשה שלי ב.א)

14. על כן, פסקת תובענה יכולה לבוא בגדר "ביטול", או "מחיקה". משכך ובהתאם לאמור בתקנה על התובעת לשלם שליש מסכום האגרה.

15. באשר לטענת המבקשת בדבר חוסר יכולת כלכלית, מצאתי כי דינה להדחות. תקנה 14 לתקנות מסדירה את האופן בו יש להגיש בקשה לפטור מאגרה ואת השיקולים אשר על ביהמ"ש לשקול בבואו לדון בבקשה כזו. ברי, כי על טענה בדבר העדר יכולת כלכלית להיתמך בתצהיר ובראיות ולא להיטען בעלמא כפי שנטען על ידי ב"כ המבקשת.

סוף דבר:
הבקשה נדחית. על התובעת לשלם את שליש האגרה כפי הוראת תקנה 5(ב) (3) לתקנות בתי המשפט [אגרות] – תשס"ז – 2007.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיסאוי ערין
נתבע: עז' המנוח יסאוי
שופט :
עורכי דין: