ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק לוי נגד עיריית אשדוד :

תאריך: 18 יוני 2013
בפני: כבוד שופט עמית כהן

התובע
יצחק לוי

נגד

הנתבעות

  1. עיריית אשדוד
  2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 13.6.13, אני מורה על מינויו של פרופ' דודקביץ ישראל, מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת. תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.
המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות האירוע מושא כתב התביעה, ובמיוחד יתייחס ל:
האם נגרמה לתובע נכות כתוצאה מהאירוע, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעורה.
הקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, לרבות חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכרו של המומחה לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. בשלב זה, כמימון ביניים, יישאו התובע ו הנתבעות, בחלקים שווים, בשכרו של המומחה (התובע חצי והנתבעות חצי) וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו. התובע יפקיד את חלקו בשכר המומחה במזכירות תוך 21 יום. מאחר ונתבעות הן חברות ביטוח, ישלמו הן למומחה את שכרו ישירות, תוך 21 ימים לאחר שתוגש חוות הדעת.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש תוך 30 יום לאחר הגשת חוות הדעת או 30 יום קודם מועד הדיון, לפי המוקדם, עם העתק ישירות ל צד שכנגד. תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד 14 יום לאחר הגשת תחשיב הנזק מטעם התובעת או 21 ימים קודם למועד הדיון, לפי המוקדם.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: ראיות על הכנסותיו של התובע, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
ב"כ התובע יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, ואם לא יגיש בקשות מתאימות. בין השאר יעביר ב"כ התובע העתק החלטתי למומחה ויוודא שמיד לאחר הפקדת שכרו בקופת בית המשפט, תוציא לו המזכירות כתב מינוי.
מבלי לגרוע מאחריות ב"כ התובעת, המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

עמית כהן, שופט


מעורבים
תובע: יצחק לוי
נתבע: עיריית אשדוד
שופט :
עורכי דין: