ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבתיהאג' מועדי נגד קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום :

בפני כבוד השופט יעקב וגנר, סגן נשיא

מערערים

אבתיהאג' מועדי

נגד

משיבים

קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

החלטה

ערעור זה הינו ערעור להכרה בזכות על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י - 1950 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק זה ולפי סעיף 20 לחוק בתי הדין מנהליים, תשנ"ב - 1992 ועל פי תקנות בתי דין מנהליים (סדר דין), תשנ"ב - 1992, הריני מורה כדלקמן:

1. על המערער/ת/ים להגיש ערעור מתוקן, שיכלול את הפרטים הבאים:
א. שם של המערער/ת/ים, מספר תעודת זהות, מענו/ה/ם, מספר הטלפון והמען להמצאת הודעות ומסמכים.
ב. התאריך שבו הומצאה להם ההחלטה של נושא הערעור.
ג. העובדות שעליהן מסתמך הערעור.
ד. הנימוקים שעליהם מבוסס הערעור, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה מיוחדת ובקיצור.
ה. רשימת מסמכים שעליהם מסתמך המערער/ת/ים, בציון המסמכים שאינם מצויים ברשותם.
ו. הסעד המבוקש.

2. לכתב הערעור המתוקן יצורף צילום החלטת קצין התגמולים שעליה מוגש הערעור וכן של כל מסמך אחר שהמערער/ת/ים מסתמכים עליו והמצוי ברשותם. מסמך שהעתקו לא יצורף, אף שהוא מצוי ברשותם, לא יוכל המערער/ת/ים להסתמך עליו בדיון, אלא ברשות הוועדה ומטעמים מיוחדים.

3. על המערער להעביר את הערעור המתוקן תוך 60 יום מתאריך קבלת החלטה זו, כדלקמן:
א. המקור- לוועדת הערר, בית משפט השלום בחיפה.
ב. העתק- למשיב, אגף משפחות והנצחה, ראש תחום תביעות וקביעות זכאות, משפחות שכולות - דרך יעקב דורי ת.ד. 976, קרית אונו מיקוד 55108.

4. המשיב יגיש לוועדה כתב תשובה מנומק תוך 60 יום מהיום שבו קיבל לידיו את כתב הערעור המתוקן. העתק מכתב התשובה ישלח במישרין למערער. כתב התשובה יכלול את הטענות המקדמיות שבכוונת המשיב להעלות ביחס לערעור. לכתב התשובה יצורפו כל תצלומי המסמכים שעליהם מבקש המשיב להסתמך בעת הדיון בערעור, ובכלל זה חוות דעת רפואית.

5. אם מבקש המערער להביא עדות רפואית, עליו להגיש חוות דעת כזו, במידה ולא הוגשה, ביחד עם כתב הערעור המתוקן. אם מבקש המשיב להגיש חוות דעת נגדית, יעשה כן במועד שנקצב לו להגשת כתב התשובה.
אם מאזכרת חוות הדעת הרפואית חומר רפואי (מן הספרות הרפואית או ממאמרים), יצרף הצד המגיש את הצילומים של הקטעים הרלוונטים, שעליהם הסתמך נותן חוות הדעת.

6. התיק הרפואי של הנספה/המנוח/ה, ותיק המשפחות הנמצאים אצל המשיב, על כל תוכנו, יהיה חלק מחומר הראיות בערעור. אין בכך כדי למנוע בעד צד להתנגד להסתמכות על ראיה כלשהי שבתיק הרפואי, או לבקש ראיות להפרכתה.

7. דיון המועדים הקבועים בהחלטה זו כדין מועדים שנקבעו להתייצבות במשפט.

8. נקבע דיון מקדמי ליום 25.6.14 בשעה 08:50.

9. נקבע מועד לתזכורת פנימית 15.9.13.

אם המערער/ת/ים זקוקים לארכה, יגישו בקשה בתוך המועד שנקבע להם להגשת מסמכים.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבתיהאג' מועדי
נתבע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
שופט :
עורכי דין: