ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה סיני נגד חברת חשמל :


בפני כבוד השופט משה בר-עם

מבקשים

משה סיני

נגד

משיבים

  1. חברת חשמל
  2. פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי

החלטה

מעיון בהחלטה מושא הבקשה, מיום 29.5.2013 עולה כי עניינה - ביטול צו מניעה זמני שניתן ביום 30.4.2013, זאת, משלא הוגש התובענה עד למועד מתן ההחלטה ועד בכלל. בנסיבות אלו, יש לסווג את החלטת בית המשפט כ - "החלטה אחרת", שהערעור עליה הינו ברשות. בחנתי את הבקשה על נספחיה, עיינתי בהליכים שהתנהלו בבית משפט קמא ונחה דעתי, כי הבקשה אינה מצריכה תשובה ודינה להידחות, זאת משלא נפל פגם בהחלטת בית המשפט, המצדיקה את התערבותה של ערכאת הערעור ובשים לב לראיות לכאורה שהובאו בערכאה הדיונית בתמיכה לבקשה לסעד זמני.

תקנה 363(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני בטרם הגשת התובענה "... ובלבד שתוקפו של הצו יהיה מותנה בהגשת התובענה בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט מטעמים מיוחדים שירשמו". בענייננו, משחלפו כ- 30 יום ממועד מתן הסעד הזמני, לא הוגשה התובענה, ולמצער, לא הוגשה בקשה להארכת המועד, ממילא, לא פורטו טעמים מיוחדים המצדיקים מתן ארכה נוספת, בחלוף למעלה מ-45 יום ואף לא ניתן ללמוד מהבקשה דנא על המועד הצפוי להגשת התובענה, רשאי היה בית משפט קמא להורות על ביטול הצו בחלוף 7 ימים, קרי ביום 6.5.2013 ולא כל שכן, במועד מתן ההחלטה.

אכן נכון, דומה, כי ככל שטרם עלה בידי המבקש להגיש את התובענה, במועד הקבוע, מטעמים מוצדקים - ניתן לפנות לבית משפט קמא בבקשה מפורטת למתן סעד זמני לצד בקשה להארכת מועד להגשת התובענה, נתמכת בתצהיר מתאים ותוך פירוט הטעמים המיוחדים. רצוי לצרף לבקשה פנייה של הלשכה לסיוע משפטי (לאחר בחינה ראשונית של טענות המבקש ) ובית משפט קמא ינהג כחוכמתו. לאחר דיון בבקשה לגופה וככל שלא יבוא על סיפוקו בעניין הסעד הזמני, עומדת למבקש הזכות הדיונית לפנות בהשג ה מתאימה לבית משפט זה בהליך המתאים ובמועד שנקבע בתקנות.

נוכח האמור הבקשה נדחית. משלא התבקשה תשובה לא ייעשה צו להוצאות

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה סיני
נתבע: חברת חשמל
שופט :
עורכי דין: