ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו מוך לוטפיה תאופיק נגד גמאל תאופיק אבו מוך :

בפני כבוד הסגן נשיא אביהו גופמן

תובעים

1.אבו מוך לוטפיה תאופיק
2.חוסני אבו מוך
3.רסמי אבו מוך
4.סברי אבו מוך
5.אבו מוך סמיח
6.פתחי אבו מוך
7.רסמיה פארס אבו מוך
8.סמיחה פארס אבו מוך

נגד

נתבעים

1.גמאל תאופיק אבו מוך
2.מחמד תאופיק אבו מוך
3.סמיה תאופיק אבו מוך
4.סמיר לוטפי תאופיק אבו מוך
5.פתחי לוטפי תאופיק אבו מוך
6.יוסף לוטפי תאופיק אבו מוך
7.מסעוד לוטפי תאופיק או מוך
8.רושדי לוטפי תאופיק אבו מוך

פסק דין

1. המדובר בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין שהוגשה ע"י התובעים כנגד הנתבעים.
את התובעים מייצג עו"ד אבו טועמה עלאא ו/או עו"ד עמארנה. את הנתבע מס' 1 מייצג עו"ד בואקנה באסל, את הנתבע מס' 2 מייצג עו"ד ג'מאל עלושי ואת הנתבעים 4 – 8 מייצג עו"ד ביאדסי ו/או עו"ד תגריד ג'בארין.

בתיק זה נשמעו ראיות כאשר הדיונים נדחו פעמים רבות מסיבות שונות ומשונות.
בתאריך 1.1.13 הסתיימה שמיעת הראיות ונקבע כי ב"כ התובעים יסכם תוך 45 יום וב"כ הנתבעים יסכמו לאחר 45 יום מקבלת סיכומי ב"כ התובעים.

2. בתאריך 24.2.13 הוגשה בקשה בהסכמה למתן ארכה להגשת סיכומי התובעים וניתנה ארכה של 14 יום, כלומר עד יום 10.3.13. בתאריך 14.4.13 הוגשה בקשה נוספת לארכה להגשת סיכומים בהסכמה, וניתנה ארכה עד ליום 10.5.13.
בתאריך 16.5.13 הוגשה בקשה מטעם ב"כ הנתבע מס' 1 לדחיית התביעה לאחר שלא הוגשו סיכומי הצדדים, למרות שב"כ התובעים היה אמור להגישם תוך 45 יום מיום 1.1.13 לאחר מתן הארכות , עד ליום 10.5.13.

בנסיבות אלה, מבקש ב"כ הנתבע 1 להורות על דחיית התביעה וחיוב בהוצאות כנאמר בבקשה.
בתאריך 22.5.13 העברתי בקשת ב"כ הנתבע 1 לדחיית התביעה לקבלת תגובת ב"כ התובעים שתינתן תוך 7 ימים אך לא נתקבלה כל תגובה ועל כן ביום 16.5.13 הוגשה בקשה נוספת לדחיית התביעה.

ע"פ הבקשה האחרונה , החלטת ביהמ"ש הועברה בפקס לב"כ התובעים בתאריך 27.5.13 וב"כ התובעים ביקש 14 יום ארכה נוספת (עד ליום 10.6.13) וגם ארכה זו שניתנה לו ע"פ הסכמת ב"כ הנתבע 1 לא עמד ועד היום לא הוגשו סיכומים.

3. ע"פ תקנה 160 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, דינו של בעל דין אשר לא הגיש סיכומיו במועד יהא כדין בעל דין שלא התייצב במועד לדיון. ע"פ תקנה 157 (3) כאשר תובע לא מתייצב רשאי ביהמ"ש לבקשת נתבע למחוק את התביעה או לדחותה.

בע"א 4727/99 חדד נ' מ.מ. מגדל, נפסק שבמקרה כאמור רשאי ביהמ"ש ע"פ התקנות למחוק או לדחות תביעה ע"פ בקשת נתבע גם אם היתה הסכמה על מתן ארכה ללא ידיעת ביהמ"ש.

נפסק שביהמ"ש אינו חותמת גומי והוא זכאי לדחות תביעה ובלבד שמוגשת לו בקשת נתבע ע"פ הוראת תקנה 157 (3).

במקרה שבפניי הוגשה בקשה לדחיית התביעה ועל כן התקיים התנאי האמור בסעיף 157 (3) על פיו דחיית התביעה מותנית בהגשת בקשה לדחייה ע"י נתבע.

4. בנסיבות המקרה שבפניי, אכן דרך התנהגות התובעים (או בא כוחם) באשר להגשת סיכומים אינה ראויה בלשון המעטה. כבר בתאריך 15.2.13 היה על התובעים להגיש סיכומיהם ועל אף האמור לעיל, ניתנו מספר ארכות להגשת סיכומים אך גם בהן לא עמדו התובעים.

אם לא די בכך, הרי גם ביחס לבקשה לדחיית התובענה שהוגשה בתאריך 22.5.13, אשר הועברה לב"כ התובעים למתן תגובה תוך 7 ימים (עד ליום 29.5.13) לא היתה התייחסות כלל ועד היום לא הוגשו הסיכומים.

אין ספק שמצב הדברים כפי שמתואר לעיל מצדיק עשיית שימוש בסנקציה הקבועה בתקנות כמצויין לעיל, כל שכן כאשר הובא לידיעת ב"כ התובעים שהוגשה בקשה לדחיית התביעה וב"כ התובעים, כאמור, בחר לא להגיב כלל.

5. בנסיבות המקרה, סבור אני שאין מקום להתחשבות נוספת בתובעים כאשר ניתנו ארכות רבות להגשת סיכומים ולמרות שחלפו כמעט 6 חודשים מיום סיום שמיעת הראיות ומתן החלטה על הגשת סיכומים. ב"כ התובעים לא פעלו כנדרש וכמתחייב מהחלטת בית המשפט.

אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה.

6. אני מחייב את התובעים לשלם לתובע מס' 1 את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 40,000 ₪ כאשר שכ"ט והוצאות ישאו ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

מאחר וב"כ הנתבעים הנוספים לא הגישו בקשה לדחיית התביעה אך קיימת בקשת נתבע, גם אין מדובר בנתבעים אותם הם מייצגים, הרי דחיית התביעה תחול גם כלפי שאר הנתבעים.
בשלב זה, אין אני מחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים הנוספים אך היה ותוגש בקשה בדבר שכ"ט והוצאות, גם מטעמם, אשקול מתן החלטה במסגרת פסק דין משלים.

העתק פסק הדין יישלח לצדדים.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבו מוך לוטפיה תאופיק
נתבע: גמאל תאופיק אבו מוך
שופט :
עורכי דין: