ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל גינדין נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת אורית יעקבס

התובע:
שמואל גינדין

-

הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. בזיקה להחלטה מיום 26/5/13 ומשהוגש כתב ההגנה, הריני מורה לתובע להגיש את העדויות הראשיות של כל עדיו (לרבות שלו), בתצהירים.

2. התובע יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.
כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. על התובע להגיש תצהיריו עד ליום 29/9/13.

5. הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד, אשר יתייצב לחקירה אם התובע יבקש את זימונו.

לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם, מגישיהם יהיו פטורים מלהתייצב לישיבת ההוכחות, אלא אם יבקש התובע, במנומק, את זימונם.
6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

7. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שייקבע להוכחות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי התובע לבוא עמו בדברים יגיש התובע למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

9. למעקב ביום 30/9/13.

ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, (18 יוני 2013), בהעדר הצדדים.

יעקבס אורית, שופטת


מעורבים
תובע: שמואל גינדין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: