ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אדמוני דוח-א אילת-30200637871 :

1


מדינת ישראל

בית משפט לתעבורה

ב א י ל ת

ת 011042/08

בפני:

כב' השופט א. יקואל

תאריך:

25/01/2009

בעניין:

אדמוני גבריאל

ע"י ב"כ עוה"ד:

בן נתן

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד:

בן שאנן

המשיבה

החלטה

1. לפני בקשה לחישוב פסילה מיום תפיסת הרישיון על ידי המשטרה.

2. ביום 07.07.08 נגזר דינו של המבקש בהעדר, בין היתר לפסילת רשיונו בפועל.

3. לטענת המבקש, רישיונו נתפס ביום 21.07.08 על ידי המשטרה ולכן אין ברשותו רישיון בתוקף לצורך הפקדה.

4. המבקש לא הפקיד את רישיונו בבית המשפט בכל מועד וגם עד להגשת בקשתו ביום 05.01.09, אין לפני בית המשפט תצהיר אובדן כלשהו. משכך, לא החלה לכאורה תקופת הפסילה בעניינו.

5. מכח הוראותיהן המשולבות של תקנות 556, 557 לתקנות התעבורה (נוסח חדש) התשמ"א – 1961 וסעיף 42 לפקודת התעבורה התשמ"א - 1961, לא תבוא התקופה שחלפה עד להפקדת רישיון בבית המשפט המורה על הפסילה, במניין ימי הפסילה. זאת אף אם אין לנאשם רישיון או רישיונו בר תוקף, כשעליו להגיש תצהיר מתאים חלף רשיונו על מנת שתחל תקופת הפסילה.

6. אין מהרהרים אחר העקרון הנעוץ בהסדר זה, אשר נועד לשם קיומו של עקרון השוויון במטרה להימנע מתוצאה, לפיה מצבו של נהג שלא מילא אחר התקנות ולא הפקיד רשיונו או תצהיר חלופי, יהיה טוב יותר ממצבו של נהג שפעל ע"פ הוראות הדין. תוצאה זו תעודד נהגים עבריינים שלא להפקיד כלל את רישיונם ובכך סכנה אפשרית, כי אותם נהגים יוסיפו לנהוג אף לאחר פסילתם (ר' רע"פ 444/04, 5217/05, 5218/05 ביטון ואח' נ' מ"י (לא פורסם)).

7. חשיבותה של ההפקדה, כאמור, נעוצה בכך שהמדובר במעשה גלוי, שיש בו כדי לחייב את הנאשם ולהעמיד את הרשויות על כניסת עונש הפסילה לתוקפו (ר' בש 9116/05 כהן נ' מ"י (לא פורסם)).

8. נטילת רישיון נהיגה על ידי המשטרה אינה מהווה חלופה להפקדה או הגשת תצהיר בבית המשפט שהורה על הפסילה, מאחר והיא נעדרת אלמנטים של שוויון וגילוי כאמור.

בכפוף לכך שיפקיד המבקש רישיון בר תוקף או לחלופין שיוגש תצהיר תמיכה בבקשה תוך שבעה ימים, ולפנים משורת הדין, תקופת הפסילה תמנה ממועד הגשת הבקשה קרי מיום 05.01.09. אם לא יעשה כן המבקש, תמנה תקופת הפסילה מיום הגשת תצהיר, לכשיוגש.

ניתנה היום, כ"ט בטבת, תשס"ט (25 בינואר 2009), בהעדר.

א. יקואל, שופט

011042/08ת 036 רונית אסייג/ טליה אבינועם