ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיבוץ מעלה החמישה(גורדוניה) אגש"ח בע"מ נגד חיים פרי טל :

בפני כבוד השופט ישי קורן

תובעת ונתבעת שכנגד
קיבוץ מעלה החמישה (גורדוניה) אגש"ח בע"מ
ע"י עוה"ד אביתר קנולר ויסמין אלבז

נגד

נתבע ותובע שכנגד
חיים פרי טל
ע"י עו"ד ויקטור הרצברג

פסק דין

לפניי תביעה לסילוק יד ובצדה תביעה כספית בסך כ-120,000 ₪. התביעה מתייחסת לדירה בקיבוץ מעלה החמישה , הידועה כחלק ממגרש 340, חלקה 11 בגוש 29555 (להלן: הדירה). (תשריט המקרקעין ועליו סימון הדירה מצורף כנספי 1 לכתב התביעה).
לפניי גם תביעה שכנגד ובה עתירה לסעד הצהרתי, ולסעד כספי בסך כ-129,000 ₪.

בדיון שהתקיים ביום 13/6/13, נמסרה לצדדים הצעת בית המשפט, בהאי לישנא:
"אני מציע לסלק את הסכסוך בתביעה ובתביעה שכנגד, מבלי שיש בכך ויתור של צד על טענה מטענותיו, ולצרכי פשרה בלבד, עפ"י המתווה הבא:
א. הרכיבים הכספיים בתביעה שכנגד יידחו ללא צו להוצאות.
ב. בקשת התובע לפסק דין הצהרתי שבגדרו יצהיר בית המשפט כי הנתבע זכאי להיכלל בהליך שיוך דירות ביחס לדירה מושא התביעה עד לרישום הדירה על שמו במנהל מקרקעין ישראל או בכל מקום אחר, תימחק, ותישמר לכל צד כל טענה בעניין זה, כך שאם יבקש הנתבע לחדש את תביעתו בעניין זה – תוגש התביעה לבית המשפט המחוזי, והתובעת תוכל לשוב ולטעון כי יש להעביר את הדיון בתביעה לשיוך דירה להליכי בוררות.
ג. בנוגע לתביעה העיקרית, כנגד הויתור דלעיל על תביעתו הכספית של הנתבע, וכנגד ויתור על דמי שימוש ראויים, אשר כלולים בתביעה העיקרית ואלה שאינם כלולים בה, יפנה הנתבע את הדירה מושא התביעה, תוך 30 יום וללא כל תנאי, וימסור את החזקה בה לתובעת. יוסכם, כי אין בהשבת החזקה בדירה לתובעת כדי לפגוע בכל טענה שעומדת לנתבע, לשיטתו, בהליכים שינקוט בעתיד בכל הנוגע להליך שיוך דירות.
ד. בכפוף לאמור לעיל, יישא כל צד בהוצאותיו." (עמ' 2 ש' 17 – עמ' 3 ש' 4)
בסיום הדיון תוקנה ההצעה, לבקשת הנתבע, כך שמועד הפינוי יהיה בתוך 90 יום ממתן תוקף של פסק דין להצעת הצדדים, ככל שיקבלו הצדדים את הצעת בית המשפט. (עמ' 5 ש' 7).

הצדדים ביקשו שהות למסור את תשובתם להצעה. למעלה מן הצורך אציין שבמהלך הדיון ניתן תוקף של החלטה להסכמה דיונית של הצדדים , שבגדרה, בין היתר, נמחקו הסעדים ההצהרתיים הכלולים בתביעה שכנגד.

ביום 17/6/13 התקבלה הודעת ב"כ התובעת ולפיה מקבלת התובעת את הצעת בית המשפט, לרבות התיקון המתייחס למועד פינוי הדירה.

ביום 18/6/13 הודיע ב"כ הנתבע כי גם הנתבע מקבל את הצעת בית המשפט.

שני הצדדים הבהירו כי הם מקבלים את ההצעה מבלי שיש בכך ויתור על טענה מטענותיהם ולצרכי פשרה בלבד. הנתבע הבהיר כי יש בכוונתו לפעול למימוש זכויותיו הנטענות בעניין הליך שיוך הדירות, ועל כן, לשיטתו, על הקיבוץ להימנע מלשייך את הדירה מושא התביעה למישהו אחר. איני רואה צורך להידרש לעמדת התובעת בעניין זה, אשר לבטח מנוגדת לעמדת הנתבע. כאמור, עניין שיוך הדירה לא יוכרע בהליך שלפניי ושמורה לכל צד כל טענה בעניין זה, וכל צד רשאי לנקוט בכל הליך העומד לרשותו לפי דין.

בהמשך לכל האמור לעיל, ניתן בזה תוקף של פסק דין להצעת בית המשפט בנוסח המפורט לעיל, בכפוף לכך שמועד פינוי הדירה על ידי הנתבע ומסירת החזקה בה לידי התובעת נדחה ליום 17/9/13 עד השעה 13:00.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קיבוץ מעלה החמישה(גורדוניה( אגש"ח בע"מ
נתבע: חיים פרי טל
שופט :
עורכי דין: