ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבו עצא :

1


מדינת ישראל

בית משפט לתעבורה

ב א י ל ת

ת 010677/08

בפני:

כב' השופט א. יקואל

תאריך:

25/01/2009

בעניין:

אבו עצא מוסא

ע"י ב"כ עוה"ד:

אבו קוידר

המבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עוה"ד:

בן שאנן

המשיבה

החלטה

1. לפני בקשה לחישוב פסילה. המבקש טוען כי יש לחשב את הפסילה בפועל כפי שהושתה עליו בהעדרו ביום 15.05.2008 – מיום 17.06.2008 – מועד ההודעה שקיבל על פסילה זו מאת משטרת ישראל.

2. נטען כי ביום קבלת ההודעה, המבקש לא החזיק ברשיון נהיגה תקף והוא טוען לצירוף מסמך מאת רשות הרישוי אשר לא צורף לטענותיו.

3. מכח הוראותיהן המשולבות של תקנות 556, 557 לתקנות התעבורה [נוסח חדש] התשכ"- 1961 וסעיף 42 לפקודת התעבורה התשכ"א - 1961, לא תבוא התקופה שחלפה עד להפקדת רישיון בבית המשפט המורה על הפסילה, במניין ימי הפסילה. זאת אף אם אין לנאשם רישיון או רישיונו בר תוקף, כשעליו להגיש תצהיר מתאים חלף רשיונו על מנת שתחל תקופת הפסילה.

4. אין מהרהרים אחר העקרון הנעוץ בהסדר זה, אשר נועד לשם קיומו של עקרון השוויון במטרה להימנע מתוצאה, לפיה מצבו של נהג שלא מילא אחר התקנות ולא הפקיד רשיונו או תצהיר חלופי, יהיה טוב יותר ממצבו של נהג שפעל ע"פ הוראות הדין. תוצאה זו תעודד נהגים עבריינים שלא להפקיד כלל את רישיונם ובכך סכנה אפשרית, כי אותם נהגים יוסיפו לנהוג אף לאחר פסילתם (ר' רע"פ 444/04, 5217/05, 5218/05 ביטון ואח' נ' מ"י – לא פורסם).

חשיבותה של ההפקדה, נעוצה בכך כי המדובר במעשה גלוי, שיש בו כדי לחייב את הנאשם ולהעמיד את הרשויות על כניסת עונש הפסילה לתוקפו (ר' בש 9116/05 כהן נ' מ"י – לא פורסם).

4. הודעה מאת המשטרה ואף תפיסת רישיון על ידיה אינן מהוות חלופה להפקדה או לאי הגשת תצהיר אובדן משהן נעדרות רכיבים של שיוויון וגילוי.

5. מאחר ולא הוגש תצהיר בתימוכין בבקשה, ולפנים משורת הדין, תקופת הפסילה תימנה מיום 08.01.2009 – מועד הגשת הבקשה, בכפוף לכך כי בתוך 7 ימים יפקיד המבקש תצהיר אובדן או רשיון בר תוקף. לא יעשה כן המבקש, תימנה הפסילה ממועד ההפקדה בפועל.

ניתנה היום כ"ט בטבת, תשס"ט (25 בינואר 2009) בהעדר.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

א. יקואל, שופט

002323/07ת 036 רונית אסייג