ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב פינחסוב נגד חברת רשת ביטחון :

18 יוני 2013
לפני: כבוד השופט אורן שגב
נציג ציבור (עובדים) מר מאיר ברימן
נציג ציבור (מעבידים) גב' שרה חורש

התובע:
לב פינחסוב
ע"י ב"כ: עו"ד שלום בר
-
הנתבע:
חברת רשת ביטחון
ע"י ב"כ: עו"ד אבישי אלקושי

החלטה

בפנינו בקשת התובע לבטל את פסק הדין מיום 26.07.12, בהיעדר הצדדים, וזאת בשל העובדה שהתובע לא הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, בניגוד להחלטת בית הדין מיום 15.03.12.
בדיון שנערך בפנינו היום בבקשה לביטול פסק הדין, הביעה הנתבעת את הסכמתה לכך שפסק הדין יבוטל, בכפוף לפסיקת הוצאות כנגד התובע, וזאת בשל מחדלו.
לאחר ששבנו ושקלנו את טענות הצדדים, הן בכתבי הטענות והן אלה שהושמעו בפנינו בעל פה במעמד הדיון, אנו מורים על ביטול פסק הדין מיום 26.07.12.
כמו כן, ומשלא מצאנו הסבר מניח את הדעת למחדלו של התובע, אנו מחייבים אותו לשלם לנתבעת סכום בסך של 3,000 ₪.
סכום זה ישולם בפועל במסגרת פסק הדין הסופי, כשהוא צמוד למדד יוקר המחייה ממועד מתן החלטה זו, במסגרת פסק הדין הסופי. מובהר, כי ככל שהנתבעת תחוייב לשלם לתובע סכום כלשהו, תהיה היא רשאית לקזז מהסכום הפסוק את סכום ההוצאות הנ"ל.
ניתן בזאת צו גילוי מסמכים כללי – הדדי עד ליום 18.07.13. כל צד יצרף לתצהירו את העתקי כל המסמכים הרלבנטיים המצויים ברשותו. גילוי המסמכים הדדי יעשה בתצהירים ערוכים כדין.
הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 18.09.13 והנתבעת עד ליום 18.11.13.
לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991, ללא אזהרה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבע/ת במועד, תיחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
התיק ייקבע לשמיעת הוכחות בפניי ליום 08.05.14 בשעה 11:30 עד השעה 13:30.
משך זמן חקירת עדי התובע – 1 שעה והנתבעת - 1 שעה. הצדדים יערכו לסיכומים בעל פה בתום שמיעת הראיות, ככל שיתיר הזמן ובהתאם לשיקול דעת המותב.
ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, (18 יוני 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג ציבור עובדים

אורן שגב, שופט

נציג ציבור מעבידים


מעורבים
תובע: לב פינחסוב
נתבע: חברת רשת ביטחון
שופט :
עורכי דין: