ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוידמילה מטטוב נגד קופת חולים מאוחדת :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת

לוידמילה מטטוב
- ע"י ב"כ עוה"ד קרן ברק ואח'

נגד

הנתבעת
קופת חולים מאוחדת
- ע"י ב"כ עוה"ד אהרון שפרבר ואח'

החלטה

1. התובעת- ילידת שנת 1951, אחות סיעודית במוסד שיקומי של רשת "משען" טוענת כי נפגעה ביום 7/7/11 בשורש כף יד ויד שמאל במהלך טיול קיאקים (להלן: "התאונה") וכי בעקבות טיפול לקוי בשבר ע"י רופאי הנתבעת נותרה לה נכות (להלן: "הטיפול"). התביעה שלפניי הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה בגין הטיפול הנ"ל. הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית והקשר בינה אם בכלל ובין מהלך הטיפול נשוא התביעה.
מטעם התובעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר יוסף אלברט.
מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר מיכה רינות.

2. לאחר שבחנתי את חוו"ד מומחי הצדדים ולאור הפער בין חוות הדעת, אני ממנה את ד"ר מוריס אגסי, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: המומחה").

המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבה ונכותה, ככל שיש כזו, של התובעת- בקשר עם הטיפול נשוא התביעה, לרבות בעניינים כדלקמן:
האם לוקה התובעת היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.
האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצב התובעת בעתיד והאם תזדקק התובעת לטיפולים רפואיים בעתיד. אם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של אלה לפי המחירים הנכונים היום, האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית.
תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
האם קיים קשר סיבתי בין מהלך הטיפול נשוא התביעה לבין מצבה של התובעת לאחריו, תוך התייחסות לתאונה עצמה שבה נגרם השבר, לתחלואה טבעית ו/או מצב קודם בתחום הרלבנטי שאינם קשורים בו.
בנוסף- מתבקש המומחה מטעם בית המשפט להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים להודיע לבית המשפט, (רק ) אם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים (בעלי דין, מומחים או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או ב"כ, לרבות טיפול במי מהם, בכל מסגרת שהיא, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה לצורך חוו"ד / שאינה מכוסה במסגרת הציבורית ישאו בשלב זה שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם.
שכר המומחה ישולם טרם הבדיקה וכתנאי לקיומה. המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם.
ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- יואילו לדאוג לפרעונו בתוך 21 יום מקבלתו. אסמכתא על תשלום תשלח למרפאת המומחה ולצד שכנגד בסמוך לאחר ביצועו ע"י כל צד.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה כבר עתה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד. עם זאת- באחריות ב"כ התובעת לוודא כי הבדיקה לא תתקיים לפני שחלקה של מרשתו בשכר המומחה הופקד בידיו ו/או שולם לידיו וכי גם הנתבעת פרעה את חלקה.

6. הצדדים יעבירו למומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת. התובעת תעמוד לכל בדיקה אליה יופנה על ידי המומחה, לרבות בדיקות עזר. כן ימציאו הצדדים למומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד התובעת אף תעמוד לכל בדיקה, בדיקת עזר ואבחון שיתבקשו על ידי המומחה, ככל שיתבקשו .

7. המומחה יואיל לבדוק את התובעת, ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 21 יום מקבלתן לידיו.

8. עם קבלת חווה"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים, המגובים באסמכתאות- בתוך 30 יום כל צד.

9. בשלב זה איני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית ותיקי מוצגים, וזאת- כדי שלא להכביד על הצדדים. אבקש עם זאת, שתחשיבי הנזק יהיו מפורטים.

10. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב - יושלמו הדדית, בתוך 21 יום מהיום.

11. לק.מ שיתקיים ביום 13/9/13 יתייצבו גם בעה"ד ונציגיהם המוסמכים והבקיאים בפרטים, למעט מבטחות, הפטורות מהתייצבות בכפוף להותרת ערוץ טלפוני ישיר וזמין, ככל שתדרש יצירת קשר עמן במהלך הדיון. לקראתו- יואילו הצדדים להצטייד בסמכויות מלאות לכל דבר ועניין ובכלל זה- לסיום התיק בפשרה. הצעת בית-המשפט תינתן במהלך הדיון .

12. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תואיל לשלוח לב"כ הצדדים ולמומחה את החלטתי

ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם ת.פ למעקב אחר התהליך ניתנה היום, י' תמוז תשע"ג, 18 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לוידמילה מטטוב
נתבע: קופת חולים מאוחדת
שופט :
עורכי דין: