ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התובעת: אורלי יעקובי נגד הנתבעת: המועצה הדתית חיפה :

פ"ה - 28211-08-12
17 יוני 2013
לפני: כבוד הנשיא רמי כהן

התובעת: אורלי יעקובי
ע"י ב"כ עוה"ד שמעון פרץ

-
הנתבעת: המועצה הדתית חיפה
ע"י ב"כ עוה"ד ירון אלירם

החלטה

(בקשה לתיקון כתב תביעה)

1. בפני בקשתה של גב' אורלי יעקובי ("התובעת" - "המבקשת") להתיר לה לתקן את תביעתה ("הבקשה").

2. הבקשה הועברה לתגובת המועצה הדתית חיפה ("ה נתבעת" - "המשיבה") וזו בתגובתה שכותרתה "תגובה לבקשת התובע לתיקון כתב התביעה" משאירה לשיקול דעתו של בית הדין את ההחלטה אם להתיר את תיקון כתב התביעה. אולם מתנה את התיקון, אם יאושר, בכך שיכוסו הוצאותיה עד כה.

3. תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, קובעת את הכלל הכללי, הנוגע לתיקון כתבי טענות, לאמור:

"(א) בית הדין או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין או להורות לו לתקן את כתבי טענותיו".

מתן רשות לתיקון נתון תמיד לשקול דעת בית המשפט אשר מפעילה בשים לב לשאלות הבאות:

א. האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתאות האמיתי ות לדיון.
ב. האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי אינו יכול לתקן.

4. סמכותו של בית הדין לעבודה רחבה מאוד, שכן הקנה לו המחוקק בסעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969, לעשות כל הדרוש מטעמי צדק.

5. בענייננו:

א. התובעת, הגם שתביעתה הוגשה בחודש אוגוסט 2012, החליטה להגישה כתביעה לסעד הצהרתי. ברור ומובן מאליו מהניסוח של כתב התביעה המקורי שלמעשה כבר בעת הגשתה של התביעה היה באפשרות התובעת לכמת את התביעה ולהגיש תביעה כספית.

ב. הנתבעת הגישה ביום 11.09.12 בקשה לסילוק התביעה על הסף, שכן לטענתה מדובר בה בתביעה לסעד הצהרתי שעה שניתן היה להגיש תביעה כספית מכומתת.

ג. עיון מחודש בכתב התביעה על ידי בית הדין, העלה לטעמו שנדרשות הבהרות מטעם התובעת לאמור בכתב ההגנה, הכל כמפורט בהחלטת בית הדין מיום 10.01.13.

ד. למרבה הצער, נדרשו אורכות לתובעת והחלטות על מתן אורכה, עד שהוגשו אותן הבהרות ביום 18.01.13, אשר מטבע הדברים ועל פי הדין הועברו לתגובת הנתבעת. הנתבעת עמדה על טענתה שיש להגיש תביעה כספית מכומתת (23.01.13).

ה. סופו של דבר, הוגשה בקשה זו לתיקון כתב התביעה.

ו. פרטנו את ההשתלשלות דלעיל כדי להשיב לתשובת התובעת לתגובת הנתבעת לבקשתה לתיקון התביעה ממנה עולה טענת התובעת שמאחר והנתבעת אפילו לא הגישה כתב הגנה, לכן אין מקום לחייב את התובעת בהוצאות, כפי שעתרה להן הנתבעת בתגובתה.

6. נוכח העובדה שטרם החל הדיון בתביעתה של התובעת, אין כל מניעה להתיר לה את תיקון כתב התביעה. כאן אעיר שספק בעיני האם כתב התביעה המתוקן אכן מעמיד את הפלוגתאות האמיתיות במחלוקת.

יודגש כאן. התובעת, כעולה מכתב תביעתה המתוקן, הינה עובדת של הנתבעת. משכך, לכל טענותיה הנוגעות לסכסוך או יריבות שיש בינה (בין הנתבעת) ובין הרב בלשכתו עובדת התובעת, אין כל רלוונטיות לתביעה שבפנינו. סעיפים אלה שאינם רלוונטיים למחלוקת שבין התובעת כעובדת לנתבעת כמעבידה, עוד ילובנו בעת הדיון המוקדם. מומלץ לב"כ התובעת לשקול כבר עתה מחיקת סעיפים שאינם שייכים לעניין תביעתה של התובעת.

7. לפיכך, כתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק בית הדין והנתבעת תגיש כתב הגנה, תוך 30 ימים מהיום. עותק ישלח במישרין לב"כ התובעת.

8. על פי הכללים הנוגעים לתיקון כתב התביעה ובחינת השאלה השנייה שבסעיף 3 ב' לעיל, על התובעת לשלם לנתבעת הוצאותיה בגין התיקון ובגין כל ההליכים שהתקיימו בגין הגשת כתב התביעה שתוקן (ראו לעיל סעיף 5).

ההוצאות מוקפאות בזה בסך 3,500 ₪ להיום, שישולמו ללא קשר לתוצאות הדיון בתביעתה של התובעת.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: התובעת: אורלי יעקובי
נתבע: הנתבעת: המועצה הדתית חיפה
שופט :
עורכי דין: