ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה בושארי נגד יהודה שורץ :

בפני כבוד השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעים

שושנה בושארי

נגד

נתבעים

  1. יהודה שורץ
  2. אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ
  3. איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קיימת מחלוקת בשאלת החבות.
נכותה של התובעת הינה בעלת השלכות תפקודיות משמעותיות.
יש לשייך את מלוא הנכות לתאונה גם אם חלקה הוחמר בגין טיפול רפואי רשלני כפי שטוענת הנתבעת. יש להניח כי אלמלא התאונה היתה התובעת שבה למעגל העבודה. במצבה הנוכחי סיכוייה לכך התמעטו עד מאוד, נוכח עברה התעסוקתי כעובדת ניקיון.

התובעת נזקקת לעזרת הזולת, ניידות והוצאות רפואיות מוגברות.
הנתבעת לא הביאה בחשבון בתחשיבה את הפיצוי בגין ימי האשפוז. מנגד, תחשיב התובעת להוצאות ניידות אינו יכול להוות בסיס לחישוב.

לאחר שהבאתי בחשבון את כל טענות הצדדים הצעתי הינה כי ישולם לתובעת סך כולל של 900,000 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד מע"מ ואגרה. מסכום זה יש לנכות את התשלום התכוף ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה.

ב"כ התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום, והנתבעות בתוך 45 יום לאחר מכן. ההודעות תימסרנה במקביל לביהמ"ש. היה והנתבעת לא תודיע במועד את עמדתה להצעת הפשרה, מתבקש ב"כ התובע להודיעני על כך בסמוך לאחר חלוף המועד על מנת שאזרז קבלת עמדתה.
התובע/ת (להלן: "התובע") יגיש תצהירי עדויות ראשית בצירוף תיק מוצגים בתוך 110 יום מהיום.
הנתבע/ים/ות (להלן "הנתבעות") תגשנה תצהירי עדויות ראשיות מטעמם בצירוף תיק מוצגים בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובע.
צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיו.
תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי בתוך המועד הנ"ל שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעות תודענה "כמקובל" כי בכוונתן להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעת אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דוחות החקירה, שכן, לעניות דעתה, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תגיש הנתבעת בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.
צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו.
הכוונה הינה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי המוצגים.
היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והעתקה יועבר ישירות ובמקביל באמצעות הפקסימיליה לצד שכנגד אשר יהא רשאי להשיב בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.
לא תותר הגשת מסמכים שלא צורפו לתיק בית המשפט.
ככל שאין בכוונת הנתבעות להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – הן מתבקשות להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהן על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעת שלא תוגשנה.
תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ'- יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

הפגרה תבוא במניין הימים.

ל ק.מ. ליום 23.2.14 שעה 08:30

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה בושארי
נתבע: יהודה שורץ
שופט :
עורכי דין: