ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בתפקידה כנאמנת לביצוע הסדר נושים של חברת שטאנג בניה והנדסה בע"מ נגד כונס הנכסים הרש... :

בקשה מס' 38
בפני כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקשת

רו"ח עליזה שרון
בתפקידה כנאמנת לביצוע הסדר נושים של חברת שטאנג בניה והנדסה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רונן מטרי ואח'

נגד

משיבים
כונס הנכסים הרשמי - מחוז ת"א
ע"י ב"כ עו"ד אילון בריל

החלטה

מונחת בפני מחלוקת שהתגלעה בין כונס הנכסים הרשמי לבין הנאמנת להסדר הנושים של חברת שטאנג, וזאת נוכח בקשתו של כונס הנכסים הרשמי להפחית משכרה מחצית מעלות היועצים המשפטיים ששכרה. לשיטת הנאמנת, מדובר ב"ענישה" בלתי מידתית שלה למפרע, על-לא עוול מכפה, וכאשר הדבר אינו מופיע בהחלטות בית המשפט אשר אישרו את ההעסקה של אותם יועצים משפטיים.

במישור הדיוני, דומה כי הדין עם כונס הנכסים הרשמי בטענתו כי השאלה, האם לקזז חלק משכר היועצים המשפטיים משכר-טרחתה של הנאמנת לא הוכרעה בעבר, ובוודאי שהעובדה כי הדבר לא נקבע פוזיטיבית ומראש, אין משמעו " הסדר שלילי". אלא, עניין לנו בשאלה אשר פתרונה מסור תמיד לשיקול דעת בית המשפט, שנקבע בסיומם של ההליכים ובהתאם לנסיבות המקרה. זאת ועוד; בנסיבות המקרה, האפשרות לנקוט בצעד זה אוזכרה במפורש, גם אם לא באורח נחרץ אלא כאפשרות שיתכן כי בית המשפט ישתמש בה ויתכן כי לאו.
אי לכך, וודאי שלא אוכל לקבל את טענת הנאמנת, ככל שהיא מכוונת לקיומו של כמעט מעשה-בי-דין, לשיטתה, המונע דיון בשאלת הניכוי לגופו של עניין, בשלב הנוכחי והוא שלב פסיקת שכר הטרחה הסופי.

לגופם של דברים, הרי שבאורח כללי יש ממש בטיעוני כונס הנכסים הרשמי בדבר החשש מעקיפת תקנות השכר, באמצעות מינוי נאמן שהוא רואה חשבון, ולצידו יועצים משפטיים אשר זוכים בשכר טרחה גבוה שלא בהתאם לתקנות. זאת, תחת מינויים של עורכי הדין דווקא לנאמנים, ושכירה של שירותים מצומצמים יותר של רואי חשבון ובעלי מקצוע אחרים, במידת הצורך.
דברים אלו נכונים, ואף ביתר שאת, מקום בו עסקינן בתיק הדורש נקיטת הליכים משפטיים רבים ומסועפים, להבדיל מתיקים בהם הדגש הינו על התנהלות חשבונאית דווקא.

התוצאה הינה, כי לו עסקינן היה בתיק פירוק או אף תיק הקפאת הליכים " רגיל", בו היה בעל התפקיד מחשב את שכרו בהתאם לתקנות, בעוד הנושים הרגילים זוכים לדיבידנד זעום יחסית, הרי שהיה מקום לפסוק בהתאם לעמדת כונס הנכסים הרשמי; להסרת ספק אומר; סביר אף סביר להניח כי כזו תהיה התוצאה במקרים עתידיים שכאלו, למעט חריגים ספורים, בנסיבות מיוחדות שנטל הוכחתם יהיה בעל התפקיד.
מנגד, הרי שבנסיבות המקרה יש מקום להילך עם הנאמנת-המבקשת שבפני לקולא, וזאת לא רק בשל השיעור המשמעותי יחסית של הדיבידנד לו זכו הנושים הרגילים במקרה הנוכחי, אלא דווקא בשל סיבה אחרת. בענייננו, אין עסקינן בשכר המחושב לפי התקנות, אלא בשכר מוסכם בשיעור 6% מהסך הכללי ( מלבד התשלומים לעובדים, מהם אין מנוכה שכר-טרחת בעל תפקיד). זאת, כאשר לעניין זה, יש לציין שתי עובדות:

א. להבדיל מתיקי פירוק, או תיקי חדלות פירעון אחרים בהם נקבע השכר בבקשה " רגילה" המוגשת לבית המשפט, הרי שבנסיבות המקרה הנושים עצמם אישרו את שכר-הטרחה בשיעור שנקבע, וזאת במסגרת אספות הנושים שנערכו, ושאיש אינו מערער על תוקפן.

ב. הנקודה המרכזית, לשיטתי, הינה כי לו חושב התשלום בהתאם לדין הרגיל, קרי, בהתאם לתקנות השכר, הייתה הנאמנת זוכה לכאורה לשיעור שכר-טרחה גבוה באורח ניכר. יוצא, כי הפחתה נוספת, ומשמעותית, בשכר-הטרחה בשל ניכוי הוצאות היועצים המשפטיים, תהיה במידה רבה בגדר " עונש כפול" עבור הנאמנת; וספק אם הדבר ראוי בתיק שדרש אכן שעות עבודה מרובות, והסתיים בתוצאה מוצלחת יחסית.

סוף דבר: מן הסיבות שנמנו לעיל, ובשל הנסיבות החריגות שנוצרו עקב כך, ואך ורק מטעם זה, אני מקבלת את עמדת הנאמנת ומאשרת את תשלום שכר-טרחתה בהתאם להסכמתם הכללית של הנושים, כפי שבאה לידי ביטוי בהסדר הנושים, כמבוקש.

בנסיבות המקרה, אין מקום ליתן צו להוצאות.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בתפקידה כנאמנת לביצוע הסדר נושים של חברת שטאנג בניה והנדסה בע"מ
נתבע: כונס הנכסים הרשמי - מחוז ת"א
שופט :
עורכי דין: